Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Venskab til piger i mistrivsel

Børns Voksenvenner København

Om donationen

Børns Voksenvenner i København har siden 1990 arbejdet for at skabe bånd mellem børn fra socialt udsatte familier og ressourcestærke, frivillige voksne. På landsplan er der etableret 40 lokalafdelinger og skabt mere end 3.700 venskaber. I Hovedstadsområdet er der primært tale om ensomme børn, der bor alene med én forælder, og hvor der er et spinkelt netværk. Der kan desuden være begivenheder i familien, fx skilsmisse eller dødsfald, der øger barnets ensomhed. Ensomheden kan have konsekvenser for barnets skolegang og sociale trivsel, men her viser erfaringerne, at tildelingen af en voksenven kan have en positiv effekt. Piger er ofte mere indad-reagerende med deres frustrationer og problemer, og i dag er 75 pct. af de venskaber, der etableres, drengevenskaber. Med denne donation er målet at nå ud til flere af de stille mistrivende piger, som foreningen på nuværende tidspunkt ikke når ud til. Der vil blive oprettet en følgegruppe og udviklet nyt rekrutteringsmateriale. Derudover skal en kampagne sætte fokus på mistrivsel blandt unge piger og oplyse om de tilbud, som Børns Voksenvenner har. Kampagnen skal målrettes både forældre og fagfolk, der har med målgruppen at gøre til daglig. Planen er kontakt med 75 piger i projektperioden, og resultaterne vil blive indsamlet og videreformidlet til foreningens øvrige lokalafdelinger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner København
Støttet beløb
1.100.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i vores daglige arbejde. Vi har løbende i projektperioden evalueret og lavet justeringer på vores synlighedskampagner, rekrutteringsarbejde og projektaktiviteter. Denne viden har vi løbende delt med de andre områdekontorer og lokalforeninger, så de er blevet støttet i deres rekrutteringsarbejde i forhold til piger i målgruppen til at få en voksenven.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er der blevet skabt 33 venskaber mellem unge, sårbare piger i alderen 6-15 år og frivillige kvindelige voksenvenner. Vi har lavet et omfattende rekrutteringsarbejde målrettet enlige forældre (oftest mødre) til piger i målgruppen til at få en voksenven. Vi har nået flere piger i Hovedstadsområdet som vokser op med et spinkelt voksennetværk og blandt dem familier, som er udsatte på forskellige måder – hos nogle af familierne har der tidligere været en historie med vold og misbrug

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have vægtet samarbejdet med fagpersoner indenfor børn- og ungefeltet mere gennem planlagt kontakt og opsøgende arbejde. Det var svært at komme igennem. Vi har haft svært ved at få forældrene til at deltage i netværksgruppe selvom mange udviste interesse for det. Vi kunne have startet gruppen tidligere i forløbet eller have udeladt den da forældre altid har mulighed for at ringe ind og få sparring, hvilket mange har benyttet sig af.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start