Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Verdens Vildeste Brobyggere 23

Foreningen Verdens Vildeste Brobyggere

Om donationen

Foreningen Verdens Vildeste Brobyggere arbejder for at skabe positiv opmærksomhed om erhvervsuddannelserne. Med donationen kan foreningen afholde en konkurrenceevent med tre hold bestående af lærlinge og studerende, som på tid dyster om at bygge hver deres bro. Konkurrencen skal skabe opmærksomhed og rekruttering til erhvervsuddannelserne, og der forventes 10.000 tilskuere til begivenheden, som afholdes den 2. juni 2023. Deltagerne skal bygge hver deres spektakulære bro på bare syv timer på tværs af C.W. Obels Kanal i Aalborg med et spænd på cirka 12 meter. Dommerpanelet består af repræsentanter fra COWI, Rambøll, 3F og Dissing+Weitling. Der afholdes også en uddannelsesmesse, hvor man kan finde inspiration om erhvervsuddannelserne, samt et bæredygtighedsseminar på Teknisk Museum, der har til formål at samle branchens aktører om den bæredygtige omstilling af byggeriet og industrien.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Verdens Vildeste Brobyggere
Støttet beløb
500.000 kr., år 2022
Delmål
Parat til uddannelse

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
VVB er tydeligvis ved at positionere sig, dels i branchen, dels uddannelsespolitisk og dels hos den unge målgruppe (se afsnit om målgruppe). På nær een virksomhed, har samtlige partnere været del af projektet tre år i træk - foruden nye partnere år for år. Et for hvert år mere styrket samarbejde med kommunen og de lokale erhvervsskoler, kulturinstitutioner og mediebureauer er med til at forankre VVB lokalt - men herigennem også landsdækkende. Se fuld på brobyggere.dk/samarbejdspartnere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med et estimat på mellem 7000 og 8000 besøgende var VVB 2023 projektets hidtil største succes med at præsentere danskerne for, hvad du kan som uddannet inden for byggeriet og industrien, på en ny og inspirerende måde. Eventet var solidt, lokalt forankret qua et tæt og vellykket samarbejde med kommunen, Utzon Center og de lokale erhvervsskoler, ligesom at en overbevisende pressedækning (brobyggere.dk/presse) bidrog til stor bevågenhed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Brobygningen er eventets hovedattraktion, og vi vil fremadrettet placere scenen og de optrædende så tæt på brobygningen som muligt med live kommentering af, hvordan byggeriet skrider frem, så vi ikke “taber” publikum til nogle af delene. Baseret på erfaring fra i år vil vi fremadrettet have bygningskonstruktører med på de tre hold, da de bidrager til bedre struktur og projektstyring. Dog skal der fra 2024 være to bygningskonstruktører per hold, da vi i år erfarede, at de følte sig overbelastet.

Delmål

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.
Mere om vores fokusområde Parat til uddannelse