Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi cykler for fællesskabet

Vejle Kommune

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Kommune
Støttet beløb
80.000 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i en frivilliggruppe. UngVejle understøtter driften og sikrer den "røde tråd" i projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
P.g.a. Covid19 har implementeringen været udfordret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under de givne omstændigheder har vi ikke haft andre muligheder.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet