Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi cykler for fællesskabet

Vejle Kommune

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Kommune
Støttet beløb
80.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i en frivilliggruppe. UngVejle understøtter driften og sikrer den "røde tråd" i projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
P.g.a. Covid19 har implementeringen været udfordret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under de givne omstændigheder har vi ikke haft andre muligheder.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start