Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi mødes ude i musikken

Plejehjemmet Sifsgård

Om donationen

På Plejehjemmet Sifsgård bor 59 beboere, hvoraf mange har en demenssygdom. Med donationen kan der indkøbes forskellige udendørs musikinstrumenter, som bl.a. kan bruges til beboere, som skal genoptræne gangfunktion og koordination. For andre beboere kan instrumenterne virke beroligende og bruges til at træne koordination, finmotorik og grovmotorik samt afværgebevægelser, som kan forebygge fald.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejehjemmet Sifsgård
Støttet beløb
230.240 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
instrumenterne er rigtigt godt forankret i forhold til spontan brug af beboerne, pårørende, ansatte og frivillige. vi skal arbejde mere med oplysning og introduktion til alle målgrupper fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi oplever at instrumenterne bliver brugt både af beboere på egen hånd, sammen med familie og sammen med frivillige eller personale. der er også mange forbipasserende børn og voksne som benytter sig af muligheden. instrumenterne giver god mulighed for samvær og beskæftigelse, men er ikke en mirakelkur for urolige og frustrerede demente, som ikke kan motiveres til at spille musik, hvis kroppen og hovedet er i uro.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi har i mellemtiden haft stor udskiftning af forstander, personale og frivillige det er derfor nødvendigt at bruge mere tid på at introducere nye medarbejdere og frivillige til at bruge instrumenterne. man kan også arbejde videre med at skabe strukturerede aktiviteter omkring instrumenterne når vi har besøg af børn, så samværet omkring instrumenterne bliver mere meningsfuldt. nu er det mest børn der spiller løs og ældre der kigger på.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår