Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi skaber fremtidens Spejderne

Foreningen Spejderne

Om donationen

Denne donation går til at udvikle spejderbevægelsen, som vil tilbyde endnu flere børn og unge udfordrende aktiviteter i ungdomsfællesskaber. Et af Spejdernes nye projekter er Explorer Islands, der er en række lokale aktivitetslaboratorier, hvor unge mødes om at udvikle og gennemføre aktiviteter sammen – uanset om de er gamere, spejdere eller ungdomspolitikere. Explorer Islands er samtidig en forløber til Spejdernes store projekt, Ungdomsøen, som åbner i 2019 og skal være en ø for hele Danmarks ungdom. Erfaringerne fra Explorer Islands kommer således til at sætte retning for det aktivitetsudbud, der skal samle forskellige ungefællesskaber på øen i Øresund. Ud over at sætte gang i nye initiativer som Explorer Islands, skal fondsstøtten også sikre udviklingen af de lokale spejdergrupper samt være med til at udbrede en tidssvarende fortælling om, hvad spejderbevægelsen er i dag.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Spejderne
Støttet beløb
3.546.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Explorer Islands lever videre på Ungdomsøen, via den nye bevilling til Explorer Islands 2.0. I forhold til gruppeudvikling er vi i gang med at udvikle næste fase, som skal resultere i flere gruppeudviklingsaktiviteter ude i grupperne i alle korps. Og kommunikationsstrategien har sat Spejderne på landkortet på en helt ny måde, som vil fortsætte i de kommende år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set har projektet været meget succesfuldt, og næsten alle opstillede mål er opfyldt som forventet. Enkelte steder har vi måttet revurdere projektet, og tilpasse det, hvor tingene udviklede sig anderledes end forventet, men også på disse områder er vi kommet godt i mål. I den vedhæftede evalueringsrapport er der fulgt op på alle de specifikke mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Særligt Explorer Islands-konceptet har vi været nødt til at tilpasse undervejs, fordi det var svært for de unge at arbejde i formatet. Vi har derfor tilpasset det, så det er blevet lettere for en bredere skare af unge at indgå i aktiviteterne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start