Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi stemmer sammen

Aarhus Bibliotekerne

Om donationen

Med donationen kan Aarhus Bibliotekerne arrangere to valgarrangementer på hhv. FGU Aarhus Vest og Kofoeds Skole. Formålet er at engagere eleverne i valget og klæde dem på til at tage stilling. Til arrangementerne får eleverne viden om EU og møder nogle af de politikere, som stiller op. Som afslutning har eleverne mulighed for – sammen med en underviser – at gå direkte over på biblioteket og brevstemme, hvis de føler sig klar til det. Formålet er at hæve stemmeprocenten blandt elever på de to aarhusianske skoler for unge og voksne, som statistisk set stemmer mindre end gennemsnittet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Bibliotekerne
Støttet beløb
55.850 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Valgmøderne var enkeltstående arrangementer, men vores samarbejde med de to skoler fortsætter i andre sammenhænge. Som en del af dette projekt, ville vi afprøve mulighederne for en særlig indsats ifm. valgperioder, og vi vil arbejde videre med lignende arrangementer ved kommende valg – også med andre samarbejdspartnere. Projektet har styrket et i forvejen godt samarbejde, og samtidig har vi fået erfaringer, som kan hjælpe os med at målrette kommende arrangementer endnu bedre til målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad. Arrangementerne lykkedes med at engagere eleverne, skabe en sjov og afslappet stemning og tilbyde et fællesskab omkring det at stemme til EP-valget. Vi fik gode tilbagemeldinger fra både elever og lærere – en lærer skrev, at det var det bedste vælgermøde i hans 20 år på skolen. På den ene skole endte stemmeprocenten med at matche landsgennemsnittet – og selv om vi mangler præcise data fra den anden skole, vurderer vi, at arrangementet også her havde en effekt på valgdeltagelsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad. Med TrygFondens støtte kunne vi hyre to unge moderatorer, som eleverne kunne spejle sig i. Eleverne fremhævede, at det gjorde en stor forskel. Næste gang vil vi lave et mindre stramt manus og give moderatorerne friere tøjler, også til at gribe flere af elevernes spørgsmål. Ellers var formatet godt, og flere nævnte, at det var øjenåbnende at møde politikerne ’som almindelige mennesker’. Oplægget inden debatten var rigtig godt, men måske unødvendigt ift. vores målsætning.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati