Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi10

Gentofte Ungdomsskole

Om donationen

Gentofte Kommunes tosprogede udskolingselever i skolens modtager- og velkomstklasser ønsker at få en større tilknytning til skolens danske elever. Gentofte Ungdomsskole har særligt fokus på at integrere de unge flygtninge og indvandrere gennem studieture, og i det kommende skoleår er det målet, at eleverne skal med på den årlige studietur sammen med 10. klasserne. Flygtningefamilierne har alle svært ved den økonomiske del. Donationen gør det muligt for 11 unge tosprogede flygtninge at komme med på studieturen og ind i fællesskabet med danske unge og derigennem fremme integrationen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Gentofte Ungdomsskole
Støttet beløb
35.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eleverne arbejdede sammen på tværs ved den anderledes uge med fokus på praksisfaglighed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle elever fra 10. Klasse og Vito deltog i årets skitur med det fokus at skabe inklusion og integration af de tosprogede elever i skolens fællesskab. Flere knyttede venskaber og har haft tæt kontakt efterfølgende.flere Vito elever har fået et større ordforråd og kan letter begå sig på dansk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have arrangeret grupper så de var.sat sammen ud fra elevernes færdigheder indenfor skiløb

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start