Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Viden om demens

Alzheimerforeningen Sydvest

Om donationen

Alzheimerforeningen Sydvest tilbyder løbende arrangementer for borgere med demens og deres pårørende. Donationen går til at afholde to foredrag for ca. 500 personer, der sætter fokus på demens, og hvordan man som pårørende passer bedre på sig selv, ligesom der vil være information om de hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er til rådighed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Alzheimerforeningen Sydvest
Støttet beløb
45.200 kr., år 2023
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interessen blandt deltagerne for at få mere viden - og dele sin viden med andre ligesindede - viser, at sådanne arrangementer i højeste grad har sin berettigelse. Vi påtænker derfor at gentage succesen i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bedømt ud fra den interesse og spørgelyst blandt deltagerne, der var, så var Peter Geislings foredrag en stor succes. Mange af de spørgsmål de demensberørte havde, vidner om, at der ikke i det daglige er mulighed for at få svar på de spørgsmål, der melder sig, når man er tæt på en dement

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej, det er ikke vores vurdering

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende