Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Viden på Tværs

Hobro Svømmeklub

Om donationen

Hobro Svømmeklub er en del af et foreningsnetværk med fire andre foreninger, som tilsammen har 2.500 aktive medlemmer. De samarbejder om at løse de udfordringer, som mange foreninger står over for i relation til at fastholde medlemmer, inkludere nye grupper og udvikle nye aktiviteter. Med denne donation ønsker foreningsnetværket at afholde seks foredrag à 3 timer fordelt på et år. Formålet med dette projekt er at gøre en indsats for, at alle foreninger i Mariagerfjord Kommune kan få inspiration til udvikling af foreningsområdet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hobro Svømmeklub
Støttet beløb
87.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vidensdeling og netværk på tværs af foreningerne synes at være det største succes. 32 forskellige foreninger deltog, og ud af potentielt 300 er det måske ikke meget. Men i Danmarks længste kommune, sætter geografien altid sine naturlige begrænsninger, og det er arrangørenes konklusion at 32 deltagende foreninger - hvor af mange var repræsenteret til alle foredrag, var en succes. Det håber vi kan være med til at forankre den viden og de erfaringer der allerede er delt, men vi håber også det vil sende et stærkt signal til Mariagerfjord Kommune og de enkelte idrætsforbund om, at vidensdeling og netværk på tværs er efterspurgt og en anvendelig måde på yderligere udvikling af foreningslivet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningernes mål synes efter gensidig evaluering at være indfriet. De gennemførte foredrag gav ny inspiration, viden og ideer til nye aktiviteter. Det lykkedes samtidig, at få skabt netværk på tværs af foreninger i kommunen, samt vække Mariagerfjord Kommunes nysgerrighed ift. at fortsætte fælles foredrag på tværs af foreningerne. Om det bliver en realitet afventer vi fortsat. Årsagen til at vi ikke i højere grad har kunne indfri målene, skyldes alene deltagerantallet til foredragene. I alt deltog 331 unikke tilhører og 32 foreninger var repræsenteret. Det er noget fra det mål vi havde om 1500 deltagere, men det viste sig sværere end forventet at markedsføre arrangementerne og tiltrække deltagere, og set i bagklogskabens lys skulle vi nok have brugt lidt flere penge på foredragsholdere, hvis de skulle have trukket det ønskede antal deltagere til. Men for de der deltog, var der stor udbytte og tilfredshed og alle var enige om, at fælles foredrag bør fortsætte. Vi håber Mariagerfjord Kommune vil se positivt på den del, og vil fra foreningslivet i Mariagerfjord gerne sige TrygFonden et stort tak for opbakningen til at afprøve vores ide.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Planen blev stort set fulgt og virkede ok. Vi mente også at have godt styr på prisniveauet for foredragsholdere, men der blev vi lidt overraskede og kunne ikke helt få det, vi havde ønsket os. 50.000 kr. var ikke helt nok. Vi fik et gratis foredrag og kunne derefter købe 4 rimelig gode navne, men skulle vi gøre noget om, burde vi nok have sat antallet af forventede foredragsholdere ned eller opjusteret beløbet til foredragsholdere. Det første foredragsholder blev syg på dagen, og vi måtte aflyse i sidste øjeblik. Det var en uheldig start. Arbejdet i forbindelse med selve afholdelsen af arrangementerne, viste sig også at være lidt mere omfattende end vi havde regnet med.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet