Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vidensportal

Den Sociale Investeringsfond

Om donationen

Donationen går til udvikling, lancering og drift af en digital vidensportal, der lanceres i efteråret 2020, og som samler og formidler kvalificeret og relevant viden til brug for arbejdet med sociale investeringer. Målgruppen er myndigheder, leverandører og investorer. En kerneaktivitet i projektet er pilotafprøvning af en taskforce, som kan understøtte fx interesserede myndigheder og leverandører fra civilsamfundet i arbejdet med sociale investeringer. Taskforcen forventes at have særligt fokus på formidling af best practice-cases samt viden om investeringsmodeller og lovgivning på området. Portalen udvikles løbende i takt med, at der opbygges erfaringer med sociale investeringer og i samarbejde med myndigheder, investorer og velfærdsleverandører. Portalens indhold vil bl.a. være casebeskrivelser med best practice, kontrakteksempler, vejledninger til værdiansættelse af effekter samt guides til datastrategi og evaluering. Med den nye vidensportal er målet at skabe de bedste betingelser for øget brug af sociale investeringer som redskab for løsning af velfærdsproblemer i relation til bl.a. udsatte børn og unge, trivsel, borgere i risiko for udvikling af livsstilssygdomme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Den Sociale Investeringsfond
Støttet beløb
500.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektansat er blevet fastansat, og der er for nylig blevet ansat en kommunikationsstudent, der skal producere indhold til sitet løbende, så vi kan få det endnu op at flyve og udbredt endnu mere i miljøet omkring sociale investeringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skabt socialeinvesteringer.nu, som vi får positiv feedback fra i miljøet omkring sociale investeringer. Særligt nævnes "Værktøjskassen" som et brugbart område. Dertil bruger vi "perspektiv" til at udgive viden om sociale investeringer. Indlæg der ellers kan være svært at få ud i traditionelle medier, da området stadig er niche-præget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Task force er ikke en del af pakken, fondens medarbejdere er dog meget ude og formidle på konferencer både i ind- og udland. I den forbindelse er vi bl.a. blevet gjort opmærksomme på, at kommunale medarbejdere i Norge og i KS også anvender sitet, fordi det er så pædagogisk formidlet. Sitet er helt sikkert et rigtig værktøj, da vi ikke vil kunne skabe det samme faglige miljø via traditionelle medier, jf. det nicheprægede stofområde. Vi har besøgende hver dag.