Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Video til 112 ved hjertestop (RR 121821)

Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation går til at undersøge, om videotransmission ved 1-1-2 opkald kan bruges til at erkende hjertestop, øge kvaliteten af hjertelungeredningen, og om hvorvidt det opleves som en fordel af de sundhedsfaglige visitatorer og lægfolk. Det er veldokumenteret, at der optræder misforståelser, når indringer skal tolke patientens symptomer, særligt unormal eller manglende vejrtrækning. Det er også veldokumenteret, at en del af den hjertelungeredning, der gives, kan have højere kvalitet og præcision. Målet er at udvikle og afprøve gennemførligheden af at etablere et video-link mellem alarmcentralen og 1-1-2 indringninger fra smartphone. Konkret vil linket give 1-1-2 medarbejderen adgang til kameraet på mobiltelefonen til videobaseret rådgivning. Efter indsatsen er linket inaktivt, og videofeedet gemmes til analyse. Denne tekniske løsning vil også blive forsøgt anvendt i et andet projekt, hvor man på 1813 vil prøve at forbedre indsatsen for syge børn, hvor forældrene ringer ind.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Akutberedskabet, Region Hovedstaden
Støttet beløb
1.727.000 kr., år 2019
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Video bliver brugt både ved 1813 og 1-1-2 opkald i Region Hovedstaden. Efterfølgende er det implementeret at alle borgere i Danmark nu kan sende en live videotransmission til den sundhedsfaglige ved 1-1-2.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik implementeret en videoløsning så borgere der ringer 112 kan sende en live video til den sundhedsfaglige ved 112. Vores studie viste at den sundhedsfaglige ændrerede opfattelse af patients tilstand i halvdelen af situationerne efter at have modtaget en video. Vores analyser viste også at kvaliteten af hjertelungeredningen inden ambulancens ankomst blev bedre, når den sundhedsfaglige kunne se med via en video.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lavede en analyse af alle alarmopkald, hvor video var blevet brugt i stedet for kun at inkludere bevidstløse og hjertestop. Den sundhedsfaglige skulle afgøre om patienten havde hjertestop inden opstart af video for ikke at forlænge tiden til første kompression og så bagefter bruge videoen til at evaluere kvaliteten af hjertelungeredningen. Til trods for dette hjælp videoen med til at identificere hjertestop i nogle tilfælde. Muligvis skulle vi have sendt et ekstra spørgeskema til lægmand.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart