Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Videre med håbet

Hammel Neurocenter

Om donationen

Denne donation skal bruges til at påbegynde produktionen af otte kortfilm. Filmene skal med udgangspunkt i cases fra Hammel Neurocenter oplyse og styrke viden om konsekvenserne af hjerneskader for patienter og pårørende. Hver dag bliver i gennemsnit 55 voksne og fire børn i Danmark ramt af akutte hjerneskader på grund af ulykker eller blodpropper og hjerneblødninger. At leve med en hjerneskade er et skjult handicap for omgivelserne, og det er ofte kun den hjerneskadede selv og de nærmeste pårørende, der er klar over, hvilke omkostninger det har at have en hjerneskade. I filmene skal patienter fra Hammel Neurocenter følges i op til to år, og pårørende, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer medvirker. Filmene vil bl.a. sætte fokus på de pårørendes refleksioner i forhold til at have en nærtstående med hjerneskade, og hvad man kan gøre for børn som pårørende. Filmene skal bl.a. bruges til undervisning, til pårørendearrangementer og i forbindelse med efteruddannelse af personale. Derudover vil Hjernesagen distribuere filmene, så de når ud til så mange som muligt. På den måde kan filmene bidrage til en større offentlig bevidsthed om konsekvenserne ved hjerneskader og skabe større tryghed, hvis skaden indtræffer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Hammel Neurocenter
Støttet beløb
225.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hammel Neurocenter bruger filmene til intern undervisning og fremvisning ved pårørende-møder. Der ud over bruger Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen samt andre relevante foreninger filmene på deres sociale medier. Senere i 2020 bliver der sendt et tv-program med en af familierne. Links til film: https://vimeo.com/457675060/b16fdbf9c4 https://vimeo.com/435033489/16d94fb4d2 https://vimeo.com/435033489/16d94fb4d2

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gik efter at få penge nok til at producere 8 film. Desværre var det "kun" Trygfonden, der var villige til at donere. Det er vi utroligt glade for, for med denne donation kunne vi producere tre vigtige fortællinger om det at have en hjerneskade og det at være pårørende til et familiemedlem med hjerneskade. Set i det lys er projektet indfriet, for det betyder, at mange mennesker nu får vigtig viden om hjerneskader.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet målrettet med projektindholdet og har fundet tre forskellige cases med tre forskellige familie-mønstre. Et ægtepar med store børn, et ægtepar med små børn og en ung pårørende datter til en far med hjerneskade. Det har betydet, at vi har kunnet fokusere på tre forskellige problemstillinger.