Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vig Festival redder liv

Vig Festival

Om donationen

Dette projekt har til formål at styrke Vig Festivallens akutte beredskab gennem støtte til blandt andet hjertestartere, uddannelse i hjertelungeredning samt opkvalificering af festivalens lægefaglige ledelse med kursus i præhospitale indsatser og anskaffelse af iltflasker og ventilationsudstyr.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Vig Festival
Støttet beløb
49.940 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De frivillige anfører via spørgeskema undersøgelse høj tilfredshed med kurset, og en øget tryghed i deres virke på festivalen samt såfremt de skulle handle i en akut situation i øvrigt. Der udestår fortsat en mere optimal forankring af hjertestarteren så den bliver lettere tilgængelig for alle frivillige. Dette bliver et fokuspunkt i 2018.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at optimere udstyret passende. Grundet interne ændringer i strukturen af Vigfestival, særligt ansvarshavende for frivillige, lykkedes det ikke at opnå det ønskede antal BLS providere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev ikke beviliget penge til storulykke håndtering, eller opkvalificering af kursus. Vedr. hjertestopberedskab, finder vi at de anførte indkøb i høj grad har kvalificeret beredskabet og optimeret alle led i overlevelseskæden for festivallens gæster. Det havde været ønskværdigt med et højere antal BLS certificerede frivillige.