Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vildmænd - aktivering i naturen for mænd med kroniske sygdomme

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til udvikling og effektevaluering af aktivering i naturen i form af ”vildmandskurser” for mænd med kroniske sygdomme. Det skal undersøges, om ophold i naturen kan medføre tilbagevenden til arbejdsmarkedet og øget livskvalitet. Projektet retter sig mod en målgruppe, der er svær at håndtere for kommuner og jobcentre. Et pilotprojekt har allerede dokumenteret, at øvelser omkring naturfaciliteter modtages positivt af målgruppen. Projektet skal gennemføres i samarbejde med Svendborg Kommune, museet Naturama og Syddansk Universitet. Der er indgået aftale med DR2 om en udsendelsesrække om projektet. Ca. 36.000 mænd i den arbejdsdygtige alder er langtidssygemeldt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
2.104.515 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vildmandsindsatserne er nu fast implementeret som tilbud på Fyn. Projektleder Simon Høegmark samarbejder dog med en del andre kommuner, hvor kurserne bliver etablerede. Derved er det lykkes at videreføre et forskningsprojekt i den "virkelige" verden. Desuden tilbydes natur-baseret behandling også til kvinder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var høj tilfredshed med vildmandskurserne. Natur-baseret behandling bliver i tiltagende omfang brugt i rehabiliteringsindsatser som en let anvendelig intervention. Ophold i naturen har vist sig at være særlig egnet for mænd, som har mistet dele af deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne og som har været mindre interesserede i samtalebaserede indsatser. Projektet Vildmand har givet deltagerne redskaber til hverdagen samt mulighed for at fortsatte i en frivillig forening.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til forskningens evidens har det været udfordrende at finde en passende kontrolgruppe i kommunen, der matchede projektets målgruppe, som var meget bred (mænd med mange forskellige fysiske og psykiske udfordringer). Samtidig var projektet dog fra starten været planlagt som et pragmatisk projekt til at evaluere en kommunal indsats med henblik på mulighed for implementering.