Søg støtte

Søg

Selvevaluering

'Vildmænd' - pilotprojekt

Syddansk Universitet

Om donationen

Professor Kirsten K. Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, har modtaget 310.406 kr. fra TrygFonden. Donationen skal bruges til et pilotprojekt, der videnskabeligt skal undersøge effekten af et udviklingsprojekt for mænd i alderen 50+. Når mennesker midt i livet oplever, at deres fysiske og psykiske sundhed bliver truet af fx kroniske smerter, kroniske sygdomme som KOL, sukkersyge, hjertekarsygdomme og stress, kan det medføre både misbrug og selvmord. Især er mænd en udsat målgruppe, da de i mindre grad end kvinder bruger de offentlige tilbud. Udviklingsprojektet ”Projekt Vildmand” målrettet mænd med smerter, stress og andre kroniske sygdomme blev første gang gennemført af Svendborg Kommune og Naturama i 2015. I alt har 33 mænd været igennem forløbet, og da responsen fra både deltagere og kommunens medarbejdere har været positiv, har Svendborg Kommune besluttet at fortsætte kurserne i 2016. Formålet med dette projekt er at følge og beskrive ”Projekt Vildmand” videnskabeligt, så andre kommuner kan tilpasse og bruge konceptet, hvis det viser sig, at den umiddelbare positive effekt på deltagernes livskvalitet varer ved. Projektet sker i et samarbejde mellem flere institutter på Syddansk Universitet og Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
310.406 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet skal videreføres i Svendborg kommune 2016 og skal samtidig blive del af et ph.d. projekt. En forskningsprotokol samt evalueringen af pilotprojektet er indleveret den 1.12.2016.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotprojektet har vist en høj succesrate og resultaterne af pilotprojektet har ført til en komplet phd ansøgning, som blev bevilliget i 2018 og er i gang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Egentlig ikke.