Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vildmandskurser M/K

Foreningen Jordforbindelsen

Om donationen

Foreningen Jordforbindelsen arbejder for at reducere stress, angst, depression og ensomhed blandt voksne og unge. Undersøgelser viser, at naturens indvirken har positiv effekt på både det psykiske og fysiske helbred samt livskvalitet. Gennem vildmandskurser M/K vil foreningen genetablere kontakten til naturen og fællesskabet for mænd og kvinder, der har oplevet en form for livskrise. Vildmandskurserne vil foregå i lokale naturmiljøer og er baseret på en kombination mellem natur, krop, psyke og fællesskabsopbygning. Kurset ledes af to undervisere og varer 8 uger, hvor gruppen mødes én gang om ugen i tre timer. Donationen går til afholdelse af tre holdforløb og uddannelse af frivillige.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Jordforbindelsen
Støttet beløb
89.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter forløbenes afslutning har der været flere deltagere der er blevet frivillige i foreningen og endnu flere har deltaget i andre af foreningens tilbud. Vores vurdering er, at succesraten er påvirket af tidspunktet på dagen for afholdelse af forankringsprojekterne (forløbet afholdt eftermiddag/aften og forankringsprojekt om formiddagen). Derudover er al deltagelse frivillig og uden opfølgning kommunalt (som på Fyn) og kræver derfor en vis grad af overskud fra deltagerne. Coronas betydning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har både under forløbet og efterfølgende givet udtryk for, at opleve naturen både i samspil med familie og på egen hånd. Flere er blevet mere trygge i naturen og tør gøre ting, som de ikke tidligere har haft mod og lyst til. Deltagerne har oplevet forløbet som et frirum og en ny indgangsvinkel til egenomsorg. Desuden har deltagerne givet positive tilbagemeldinger på, at være en del af et nyt fællesskab og få kendskab til nye naturområder og deres indvirkningen på vores nervesystem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervejs i de enkelte forløb, er aktiviteterne tilpasset den enkelte gruppes muligheder og interesseområder. Vi mener derfor ikke, at vi har haft brug for at lave store forandringer, da vi er meget opmærksomme på, at strukturere og planlægge med udgangspunkt i de fire søjler.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle