Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Vind i håret"- en Duocykel

Friplejehjemmet Hesselvang

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Friplejehjemmet Hesselvang
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette er en "on going" proces som jeg stadig vil arbejde videre på. Praktikken omkring opladning mm fungere perfekt. Intro til nye beboere og pårørende fungerer også fint, ofte ser de andre på tur på cyklen og det stimulerer lysten. Endelig er personalet fantastiske til at tilbyde en tur så snart de har ½ time til rådighed så flest mulig beboere får kendskab til duocyklen. Med billeder i vores facebook gruppe, giver det ofte lysten til pårørende når de ser deres egen beboer på tur.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beboerne har oplevet langt mere livsglæde på de mange cykelture og dermed fået større livskvalitet. Faktisk bliver cyklen i sommerhalvåret brugt så meget at der allerede er udtrykt ønske om endnu en duocykel, da den ofte er i brug. Rigtig mange pårørende har brugt tilbuddet, så duocyklen har virkelig understøttet inddragelsen af vores pårørende og givet deres kære mange gode stunder. Enkelte frivillige har også taget godt imod cyklen men her arbejder vi fortsat på at give flere mod på duocyklen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, for ikke at have for mange bøger at forholde sig til som frivillig og pårørende besluttede vi at de bare skulle aftale med personalet som så ville notere planlagte ture ect. i husets store kalender på personalekontoret. Det har fungeret ok, men rigtig mange spontane ture og ture med de frivillige er så ikke blevet noteret. men det vigtigste er trods alt også at den er blevet brugt flittigt. Vi kunne gøre endnu mere for at få flere frivillige til duocyklen og det vil vi arbejde videre på.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår