Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vind i håret m. blind passager

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), under Københavns kommune

Om donationen

Bo, Læring og Samvær er et botilbud samt dag- og aktivitetstilbud under Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS) i København. IBOS’ brugere har alle et synshandicap og i mange tilfælde også andre typer funktionsnedsættelser. Det er svært for dem at deltage i hverdagsaktiviteter og fysiske aktiviteter, og de oplever oftere ensomhed end resten af befolkningen. Denne donation går til indkøb af tre specialcykler og seks cykelhjelme, så brugerne sammen med en ledsager kan komme på tur og dermed – på trods af synshandicap og eventuelle andre funktionsnedsættelser – få gode oplevelser i by og natur og samtidig være fysisk aktive og få mulighed for at skabe nye fællesskaber.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), under Københavns kommune
Støttet beløb
120.322 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pga. corona er frivilligaktiviteterne meget begrænset pt., men forventningerne er høje til dette, også pga. ansættelsen af en frivilligkoordinator i efteråret 2021. Brugerne er blevet vant til og meget glade for cyklerne, og blandt personalet er der etableret en pædagogisk praksis for at integrere cykelaktiviteterne. Det skaber en god basis for at igangsætte flere frivilligaktiviteter når der igen er mulighed for dette inden for kort tid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklerne har skabt stor glæde blandt IBOS' brugere! De bliver brugt flittigt og borgerne nyder at kunne komme på tur i fri luft og komme mere omkring i lokalsamfundet og er på den måde også blevet integreret del i instituttets lokalmiljø. Frem til marts 2020 var der også ugentligt i snit fem faste frivillige som cyklede med flere af borgerne på ugentlig basis. Cyklerne blev også anvendt af pårørende og ledsagere. Under corona-nedlukningen har instituttet været lukket for frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona har vi måttet stille mange frivilligaktiviteter i bero. Men det er planen, at disse aktiviteter, herunder cykelprojektet, bliver genaktiveret lige så snart det er igen er muligt. Erfaringerne herfra har også vist, at der er behov for en kontinuerlig indsats ift. at etablere og vedligeholde relationerne til instituttets faste frivillige. Vi har derfor med hjælp fra TrygFonden netop ansat en frivilligkoordinator til dette.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start