Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Virker samtalepartnertræning?

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til at tilføre kompetencer indenfor statistik og dataanalyse til udviklingen af et selvevalueringsredskab, som skal vurdere, hvor godt samtalepartnertræning af sundhedsprofessionelle virker på mennesker med afasi. Mennesker med afasi har, typisk efter en blodprop i hjernen, en stærkt nedsat evne til at kommunikere. Der lægges vægt på respektfuld kommunikation, tydeligt sprog og understøttende elementer som gestik, skrivning, tegning mv. Målet med dette projekt er at udvikle et spørgeskemabaseret redskab til vurdering af, hvor god effekten træningen har haft for personen med afasi og samtalepartneren. Samtalepartnertræningen gives til regionale og kommunale medarbejdere.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
308.700 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spørgeskemaet anvendes i dag i de danske regioner og kommuner i forbindelse med træning af tværfagligt personale i samtalestøtteprogrammet KomTil, hvis udvikling Trygfonden også har støttet tilbage i 2017-2020. Desuden er HPAQ ved at få sig et internationalt liv. Det er oversat til engelsk og tysk og anvendes pt. i et østrigsk studie. Kolleger i Grækenland, Indien, Egypten, Island, Tyrkiet, Columbia og Serbien overvejer oversættelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udvikling og psykometrisk evaluering af Spørgeskema til sundhedspersonale om patienter med afasi/Health professionals and aphasia questionnaire (HPAQ) forløb som planlagt jf. resumé. Spørgeskemaet i dag anvendes både i og udenfor Danmark. Udvikling af skemaet samt indsamling af data blev udført før covid-19 pandemien, således at kun formidlingsdelen været påvirket. Vi har derfor ikke kunne formidle det færdige resultat på en konference, ligesom den sidste artikel endnu ikke er færdiggjort.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da aktiviteterne bidrog i høj grad til at indfri projektets mål jf. besvarelse af øverste rubrik, vurderer vi ikke at vi ville have gjort noget væsentligt anderledes. Aktiviteterne gav rig mulighed for at afsøge både kvantitative og kvalitative egenskaber for de spørgsmål, som var anvendt forud for projektet og som senere endte i det færdige skema. En samlet rapport over projektets aktiviteter er vedhæftet denne evaluering.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv