Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Virtual reality kognitionstest

Region Hovedstadens Psykiatri

Om donationen

Mange patienter med såkaldte affektive lidelser (depression og mani) har kognitive vanskeligheder i symptomfrie perioder, hvilket nedsætter deres funktionsniveau og arbejdsfunktion. Denne donation går til et projekt, der har til formål at udvikle og teste en ny Virtual Reality-test samt et Virtual Reality-træningsprogram, der begge er målrettet forbedring af kognitive funktioner i dagligdagen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstadens Psykiatri
Støttet beløb
90.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor opbakning til anvendelse af CAVIR i psykiatrien af både behandlere og patienter. Imidlertid er det nødvendigt at foretage nogle forbedringer i af testen i en opdateret CAVIR v.2 samt afprøve denne i patientpopulationer i Danmark, Spanien og USA (planlagt - samarbejdspartnere identificeret, dog på betingelse af økonomisk støtte fra TrygFonden - ansøgning indsendt). Herefter vil vi kunne få CAVIR implementeret i klinikken og forskningen nationalt og internationalt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med aktuelle bevilling fra TrygFonden udviklet og afprøvet en 360º virtual reality test, Cognition Assessment in Virtual Reality (CAVIR), for kognitive funktioner i dagligdagen hos 40 patienter med affektive lidelser (bipolar lidelse eller depression) og 41 patienter med psykosespektrum lidelser og 40 raske kontrolpersoner. Studiet viste, at CAVIR er i stand til at påvise kognitive vanskeligheder ved begge psykiske lidelser og korrelerede med mål for patienternes daglige funktionsniveau.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, alt er gjort som planlagt og derudover indgik vi et samarbejde med Merete Nordentofts forskergruppe, som muliggjorde validering af CAVIR til afdækning af kognitive vanskeligheder i dagligdagen hos mennesker med psykosespektrum forstyrrelser i tillæg til mennesker med depression og bipolar lidelse som oprindelig planlagt.