Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Virtual Reality træning

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til at udvikle og afprøve et interaktivt træningsredskab, der skal optræne unge i at modstå drikkepres fra andre unge. Danske unge har et højt niveau af ”binge-drinking”, hvor man hurtigt drikker sig beruset, og drikkepres er meget udbredt. Baseret på det australske projekt ’Blurred Minds’ udvikles en virtual reality-simulering, der afspejler en typisk fest for danske unge. Spildeltagere kan ”styre” deres fest gennem intuitive og virkelighedstro valg. Det interaktive redskab kan anvendes på almindelige smartphones med en særlig maske til. Redskabet skal udvikles med medvirken fra australske udviklere, og drejebogen til spillet udvikles i samarbejde med repræsentanter fra målgruppen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
2.100.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på den måde, at appen ligger gratis tilgængelig online og bliver anvendt. Desuden er der gjort en indsats for formidlingen via mediedækning, konferenceoplæg samt direkte kontakt til skoler. Projektets resultater udbredes desuden via undervisning til pædagogstuderende på UC SYD. Dog ville det kræve en kontinuerlig indsats fremadrettet for at sikre, at skolerne fortsat er opmærksomme på appen – en indsats der er vanskelig at gennemføre, da fondsmidlerne er brugt op.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet omkring at udvikle et VR simulationsspil (VR FestLab) i samskabelse med unge og andre aktører er indfriet. VR FestLab ligger gratis tilgængeligt på Appstore/GooglePlay. Spillet er udviklet i samskabelse med unge og blev pilottestet. Det var ikke muligt at opfylde den sidste målsætning om at måle effekten af VR FestLab på de unges tro på egne evner til at modstå indtagelse af alkohol via et RCT, idet Trygfonden bad os om at tage denne del ud af projektet (blev derved ikke finansieret).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den kvalitative evaluering at udviklingen af VR FestLab i samskabelse med unge mennesker viste, at de unge der deltog i den første del af udviklingen af appen, gerne ville have modtaget mere information omkring den videre udvikling af prototypen.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet