Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Virtuelt UNIK-værested

Børn og Unges Trivsel

Om donationen

Donationen går til at styrke anbragte og tidligere anbragte unges trivsel og hjælpe dem mod et selvforsørgende liv. Mange anbragte og tidligere anbragte unge kæmper med psykisk mistrivsel, som følger dem gennem livet og spænder ben for at gennemføre en uddannelse og deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Børn og Unges Trivsel har udviklet UNIKmodellen (Unges Netværk I Kommunerne), som består af aktiviteter i to fysiske UNIK-centre, bl.a. psykologforløb, fælles madlavning, lektiehjælp og kulturelle aktiviteter. For nogle unge er det en udfordring at deltage pga. social angst eller fobi, eller fordi de bor langt væk. Donationen muliggør etablering af et landsdækkende virtuelt UNIKværested med bl.a. gruppebaseret og individuel rådgivning og diverse workshops. Det virtuelle univers skal testes i to år, og det er ambitionen at nå ud til ca. 1.500 unge årligt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Børn og Unges Trivsel
Støttet beløb
3.339.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi lige har været så privilegeret og heldige at modtage endnu en bevilling fra Trygfonden til netop at hjælpe denne gruppe af børn og unge, er vi lykkes rigtig godt med at forankre UNIK Online, da denne bevilling bl.a. kommer til at gå til at de unge fortsat kan få 1:1 online terapi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge oplevede en positiv udvikling i livssituation, trivsel, livskvalitet og livsduelighed. De fik bevidsthed om egne traumer og forløsning af disse, hvilket støtter dem i deres hverdag, og har positiv betydning for den måde de reagerer på svære følelser og tanker. Det har givet dem forbedret selvkontrol, mestringsstrategier til konfliktløsning og styrkede sociale kompetencer. Vi har ikke indtil videre kunne følge dem i lang tid nok til at kunne måle på uddannelse og job.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Individuelle samtaler (1.200 i alt) og gruppebaseret terapigrupper (18 forløb af 6 ugers varighed) var populære. Dog benyttede de unge sig langt mindre af chatfunktion og de forskellige online workshops, inkl. cafe. Disse online aktiviteter satte vi i gang med tanke på at Danmark var lukket ned pga. Covid, men det var tydeligvis ikke det de unge havde mest brug for efter landet igen åbnede op, og den erfaring tager vi nu med os, at det ikke er her der skal bruges mange ressourcer.