Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Voksenvenskab til udsatte børn

Børns Voksenvenner

Om donationen

Børns Voksenvenner arbejder for at skabe venskaber mellem socialt udsatte børn og ressourcestærke voksne. En langvarig relation til en stabil voksen har vist at være en god måde at øge trivslen markant blandt børnene. Formålet med dette projekt er at øge kendskabet til foreningens arbejde i hele regionen med det håb at kunne rekruttere endnu flere frivillige gennem annoncer, kampagner og sponsorater blandt lokale virksomheder.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner
Støttet beløb
508.112 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har på trods af corona-perioden set flere positive forandringer. De syv nuværende lokalforeninger har samlet set fået 1434 flere “Synes godt om” på deres facebooksider og dermed potentielt større rækkevidde. Flere lokalforeninger bruger i dag Facebook aktivt i deres rekruttering. Vi får jævnligt henvendelser fra potentielle frivillige eller samarbejdspartnere, som har hørt om os via sociale medier eller har positive erfaringer fra tidligere samarbejder med Børns Voksenvenner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kigger vi isoleret på udviklingen fra 2017 til 2019 opnåede vi i perioden en tilfredsstillende effekt af kampagnen: Antallet af ansøgninger fra frivillige voksenvenner steg med 127 % (fra 115 til 261 pr. år). Antallet af henvendelser fra forældre steg med 25 % (fra 130 til 163 pr. år). Antallet af match steg 23 % fra 2017 til 2019 (fra 38 til 47 match pr. år). Særligt ift. voksenvennerne, bekræfter stigningen vores tro på, at en intens kommunikationsindsats kan skabe direkte resultater

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tidligt i forløbet valgte Børns Voksenvenner at ansætte en kommunikationskonsulent på deltid i stedet for at basere en større del af projektets gennemførelse på et eksternt kommunikationsbureau. Ønsket var at knytte aktiviteterne tættere til organisationen og sikre en bedre inddragelse af lokalforeningerne og en stærkere forankring i organisationen efterfølgende. Denne omprioritering blev godkendt at TrygFonden og med resultaterne in mente var det en god beslutning for projektet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start