Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Vores bedste"

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Om donationen

Flere familier har ikke nogen bedsteforældre, der kan hjælpe i hverdagen, fx med pasning af børn og i det hele taget til at få hverdagen til at hænge sammen. FrivilligCenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og deres samarbejdspartnere har imidlertid mange seniorer, som har tid og overskud til at være frivillige. Med denne donation ønsker Frivilligcentret derfor at etablere en reserveordning til sårbare familier, der ellers ikke har støtte fra ældre familiemedlemmer. Indledningsvis vil Frivilligcentret etablere en koordinationsgruppe med tre nøglefrivillige, der vil blive uddannet til at matche frivillige med familier, der har brug for støtte. Styregruppen vil stå for udviklingen af et undervisningsforløb, som de frivillige skal igennem, inden de bliver ”reservebedster”. Projektet vil foregå i samarbejde med den kommunale sundhedspleje, der allerede har kontakt til relevante familier, og som kan henvise seniorerne til projektet. Gennem projektet vil 10 familier blive matchet med en frivillig bedste, hvis rolle og funktion i familien vil blive aftalt efter behov. Derudover vil der blive udviklet en metode for parring af ældre frivillige og sårbare børnefamilier, der kan føre til en bæredygtig samarbejdsaftale med den kommunale indsats.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
Støttet beløb
344.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er bedre forankret nu i vores optik end oprindelig tænkt, da grundstrukturen i aktiviteten er blevet koblet på det lokale foreningsliv fra starten istedet for at ligge i frivilligcenteret. Herudover er der med succes blevet udviklet en samarbejdsmodel imellem Lyngby-Taarbæk kommune, Frivilligcenteret og det lokale foreningsliv som ambitionen var.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst fremsendte evaluering. 3 ud af 4 delmål er nået + en nu konstruktion af forankring er udviklet i projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst fremsendte evaluering - med den faglige ekspertise om frivillighed og projekter som grundlag kunne der ikke fra starten være tænkt andre aktiviteter - men projektets udvikling gjorde at en tilføjelse af den nye konstruktion blev relevant og nytænkning i foreningslivet lokalt

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start