Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vores Seniorfællesskaber

Frivilligcenter Rudersdal

Om donationen

Med denne donation ønsker Frivilligcenter Rudersdal at etablere og drive seks nye seniorfællesskaber over to år. I hvert seniorfællesskab skal der gennemføres mindst 10 arrangementer om året. Aktiviteterne vil bl.a. være fællessang, foredrag, fællesspisninger, udflugter og generelt hygge og gode samtaler. Som en del af indsatsen vil der blive udviklet et idekatalog, så andre har mulighed for at få inspiration til lignende positive sociale fællesskaber rundt om i landet. Ligeledes skal der udarbejdes en manual, der kan hjælpe frivillige med at få overblik over organisering, aktiviteter og arbejdsopgaver som frivillig. Projektet gennemføres i samarbejde med Rudersdal Kommune, boligselskaber, bestyrelser og foreninger for seniorer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Rudersdal
Støttet beløb
899.044 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er fuldt ud forankret alle steder. Nogle steder er det frivillige beboere, som kører det videre. Andre steder overtager Boligselskabet Frivilligcentrets rolle og har investeret penge i det. Og så er der et seniorfællesskab, som bliver konsolideret med en Café for alle beboere og forsætter i det regi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været en kæmpe succes og er fuldt ud forankret. Beboerne har fået styrket deres trivsel og naboskab, og de har fået et større kendskab til andre aktiviteter i lokalsamfundet. Derudover er der skabt et tæt bånd imellem Frivilligcentret, foreningslivet, frivillige, boligselskaber og Rudersdal kommune, som vi håbede på. Beboerne er selv blevet aktive medskabere af seniorfællesskaberne. Vedhæftet: resultat spørgeskema, artikler, drejebog for frivillige, aktivitetskatalog.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er blevet tydeligt, at forankring er svært, hvis man forventer frivillige overtager projektleder-rollen. Det er lykkedes nogle steder. Andre steder forsætter boligselskabet og overtager Frivilligcentrets rolle. Vi kunne have haft mere fokus på samarbejdet med boligselskaberne fra starten. Forankringen er kommet for sent til at skabe netværk for frivillige på tværs af boligområderne. Større fokus på midtvejs- og slut evalueringer og droppe ambitionen om at præmåle.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår