Søg støtte

Søg

Selvevaluering

VRET til alkoholafhængighed

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Om donationen

Donationen går til en undersøgelse af effekten af Virtual Reality-Assisteret Eksponeringsterapi (VRET) til behandling af patienter med alkoholafhængighed. Mange patienter oplever tilbagefald til alkoholindtag både under og efter alkoholbehandling, hvilket skyldes, at alkoholafhængighed er en kronisk tilbagevendende hjernesygdom. En af de store udfordringer for patienterne er at modstå drikketrang, som ofte kommer under situationer, som de forbinder med alkoholindtag, fx sociale begivenheder, hjemme i stuen, indkøb og i psykisk belastende situationer. Dette projekt skal derfor undersøge, om man kan øge effekten af alkoholbehandling ved at træne håndtering af drikketrang under fristende situationer, der ved hjælp af virtual reality kan simuleres med stor realisme. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med i alt 82 patienter med alkoholafhængighed. Alle modtager standardiseret psykosocial behandling baseret på de danske Nationale Kliniske Retningslinjer. Patienterne vil efter lodtrækning modtage kognitiv adfærdsterapi med eller uden 14 sessioner af Virtual Reality-assisteret Eksponeringsterapi. Selve terapien skal udføres af uddannede terapeuter ved alkoholambulatorierne Novavì, som inden projektstart gennemgår en VR-terapiuddannelse for at sikre høj kvalitet af VRET. Til de ekstra VRET-sessioner skal der udvikles scenarier for op til fem risikosituationer, der ifølge patienter ofte udløser drikketrang, nemlig fest, restaurantbesøg, på en bar/værtshus, hjemme eller som tilskuer til landskamp. Hvert scenarie laves med op til seks scener, hvor eksponeringen stiger gradvist. Effekten vil primært blive målt på antallet af såkaldte binge drikkedage, der defineres som 4/5 genstande pr. dag for hhv. kvinder/mænd. Derudover vil der blive målt på bl.a. drikketrang, samlet alkoholforbrug, depressions- og angstsymptomer, kognitive evner samt blodprøvemålinger af levertal. Forventningen med projektet er at kunne reducere omfanget af bingedrikkeri med 30 pct.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Støttet beløb
967.659 kr., år 2020
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Behandling med VR som del af terapien er nu implementeret i terapeuternes konkrete arbejde i de alkoholbehandlingssteder, som er tilknyttet projektet (Novavi). Forankringen er lykkedes i så stor grad, at Novavi har ønsker at anvende VR behandlingen også til de patienter, som ikke kan indgå i projektet iht inklusionskriterierne

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forsinket primært pga COVID-19 og inklusionsproblemer og er derfor udvidet til 2 PhD forløb. Dette aftalt med Anders Hede i efteråret 2022. Studiet forventes afsluttet i 2024.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evt forkortet inklusionsperiode

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv