Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Walk-and-talk

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger

Om donationen

For nogle voksne med senfølger efter seksuelle overgreb kan socialt samvær være en belastning samtidig med, at man længes efter at deltage i et fællesskab. SPOR (Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb) ønsker at igangsætte aktiviteten "walk-and-talks" i foreningens nordjyske afdeling. Walk-and-talks er gåture, hvor målgruppen, sammen med frivillige, kan opbygge et nyt tillidsfællesskab og snakke om deres svære oplevelser, hvis de har lyst til det. SPOR har erfaring med, at ”Walk-and-talks" er en nænsom måde at være sammen på, som ikke er overvældende for den enkelte eller overskrider grænserne mellem deltagerne. For nogle kan det være det første skridt ud af den tavshed og ensomhed, der omgiver traumet fra overgrebene. Donationen fra TrygFonden skal dække transport, forplejning og t-shirts til de frivillige i 2016.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De gode erfaringer med samarbejdet i gruppen fungerer som en ressource for gruppens fortsatte arbejde med at synliggøre senfølger og skabe netværk for senfølge-ramte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nordjysk Spor har ikke haft frivillige ressourcer til de planlagte ture for voksne med senfølger. Til gengæld har der været en interesse for at lave oplysende fyraftensmøder, som har givet anledning til kontakter med lokale kræfter fra både andre foreninger og politisk hold. Der er på baggrund af lokalafdelingens arbejde været afholdt informationsmøder for nye frivillige, som har resulteret i flere kræfter til det lokale oplysningsarbejde. Der er behov for dobbelt så mange frivillige med egne erfaringer med senfølger, da kræfterne er små, og der skal være plads til at sige nej, og trække sig i perioder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med flere forskellige aktiviteter kunne vi have nået flere målgrupper, men måtte prioritere i forhold til ressourcer og de frivilliges engagement.