Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Weekendlejr 2021

Red Barnets lokalforening i Billund Kommune

Om donationen

En sommerlejr eller weekendlejr kan være med til at give udsatte familier et pusterum fra en ellers triviel hverdag. Red Barnets Familieoplevelsesklub i Billund vil med donationen give udsatte børnefamilier, der ellers ikke har ressourcerne, en oplevelse, der kan måle sig med deres klassekammeraters. Programmet for lejren vil indeholde aktiviteter som fælleslege, kreative værkstedsaktiviteter, bålhygge og fællessang.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets lokalforening i Billund Kommune
Støttet beløb
33.700 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er planlagt, at familierne og de frivillige mødes 6 gange mere i løbet af 2021. Her vil weekendlejren helt sikkert blive optalt og mindet. Der udarbejdes en fotobog, som uddeles til familierne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under hensyn til stadig visse coronarestriktionerhavde familierne samvær med hinanden. Coronarestriktionerne betød faktisk , at relationen indbyrdes i familien blev styrket. Børnene fandt meget hurtigt sammen i leg når der ikke var fællesaktiviteter på programmet. Børnene gav udtryk for, at de fik nye venner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evt. en fællesleg lørdag aften mellem aftensmad og bålhygge. Børnene efterlyste en vandkamp. Program vedhæftes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start