Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Wellness, ro og lindring

Støtteforeningen for Stauning Friplejehjem

Om donationen

Stauning Friplejehjem har 15 beboere, der alle er svækkede af alder og/eller kroniske eller akutte sygdomme. Med donationen kan friplejehjemmet indkøbe en Wellness Nordic Gyngestol, som skal give beboerne ro og bedre trivsel i hverdagen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen for Stauning Friplejehjem
Støttet beløb
54.800 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stolen anvendes i langt højere grad end vi turde håbe på og en beboer har lært at anvende den selvstændigt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere af vores beboer anvender stolen dagligt. En beboer benytter den selvstændigt, når han har behov for ro. Den har meget stor betydning for flere af vores beboer med hhv. parkinson og sclerose

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den lever 100% op til vores forventninger

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår