Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Yngre danske akutmedicinere

Dansk Selskab for Akutmedicin - Yngre Danske Akutmedicinere

Om donationen

Donationen går til etablering af en forening, hvor yngre læger kan henvende sig, når de er under speciallægeuddannelse i Akutmedicin, eller hvis yngre læger eller studerende ønsker at uddanne sig inden for akutmedicin. Foreningen skal sikre yngre lægers indflydelse på bl.a. uddannelse og arbejdsmiljø, tilbyde karriererådgivning og stå til rådighed for spørgsmål vedrørende den nye speciallægeuddannelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Selskab for Akutmedicin - Yngre Danske Akutmedicinere
Støttet beløb
175.672 kr., år 2018
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
YDAM er veletableret, og alle poster blev besat til både stiftende GF og de efterfølgende GF. YDAM har fået to faste pladser i DASEMs bestyrelse, hvilket også er en stor succes

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
YDAM har etableret en hjemmeside med en blog, som er velbesøgt af måde medlemmer og ikke-medlemmer. Vores åbne facebookside har 400 følgere + et lukket forum for uddannelseslæger med 70 medlemmer. YDAM har 100 betalende medlemmer via Lægeforeningen. På disse platforme som søger yngre læger rådgivning om karrierevalg, arbejdsmiljø og udvekslingsmuligheder. Der er afholdt to uddannelsesdage, hvor uddannelsesstilinger og arbejdsmiljø er blevet diskuteret med uddannelsesansvarlige overlæger og DASEM

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Faktisk har vi opnået 5 af de seks mål, hvilket er en succes Med undtagelse af international deltagelse på EUSEM mødet i september 2018. Samlet set kom vi rigtig godt fra start, og har fortsat succes med foreningen

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart