Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Yoga Nidra for KOL-Kroniker

Lungeforeningen Ballerup lokalafd.

Om donationen

Lungeforeningen Ballerup lokalafdeling arbejder for at hjælpe KOL-patienter med rehabilitering, viden og fællesskab. KOL er en uhelbredelig lungesygdom med belastende fysiske symptomer som åndenød, hoste og slimdannelse i luftvejene. Mange KOL-patienter oplever også psykiske problemer som angst og depression i deres hverdag. Med donationen kan Ballerup Lokalafdeling afholde en workshop for 20 KOL-kronikere i yoga nidra, som er træning i afspænding af krop og sind. Afspændingen skal medvirke til, at KOL-patienterne oplever mindre voldsom panikangst.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lungeforeningen Ballerup lokalafd.
Støttet beløb
10.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har altid været en gruppe der har snakket godt sammen. Det har Covid 19 ikke kunne forandre. Vi har fået gang i vores Lungekor igen, træningen er i gang og det lille yogahold kører. LungeCafeen har program hver 14. dag. Hjælpsomheden er stor, bilen bliver fyldt op, når der skal kører til træning. Vi har fået næsten 100 nye medlemmer/venner. Vi har fået Ballerup kommunes sundhedspris 2021 for vores arbejde. Forankringen viser sig bredt. Både i det store fælleskab og i det mindre individuelle.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev kun til dels indfriet. At samle 20 kol-kroniker i en Covid-29 tid, har været en kæmpe udfordring både for deltagerne, leder og underviser. Vi har ad flere omgange sat projektet i bero, pga. smittefare og tekniske krav. Da vi endelig kom i gang var nogle af deltagere nye og der skulle forventnings afstemme ad flere omgange. At få styr på forventningerne, har været en vigtig proces. Det kræver at man er præcis i sine ordvalg, hvilke gør private samtaler lettere. Det blev til en god st

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte de 3 workshop med hjemmetræning og en eva. 1 måned mellem workshopperne var for lang tid. Et kortere forløb ville være bedre til at fastholde den nye viden og erfaringer. Focus skal på "både og" og mindre på "rigtig/forkert" når det drejer sig om personlige erfaringer. Selvom yogalæreren havde en meget anerkendende tilgang, var det svært for nogle af deltagerne, at acceptere de forskellige oplevelser. Det blev bedre som projekter skred frem. Og med erfaringsudveksling.