Søg støtte

Søg

Nyhed -

Unge hashrygere risikerer hjerneskader

Jævnlig brug af hash i ungdomsårene svækker indlæringsevnen og hukommelsen, ligesom det mindsker evnen til at fastholde og fuldføre et arbejde eller en uddannelse.


Unge, der tit ryger en joint, risikerer at ødelægge vigtige funktioner i hjernen. Det er blandt andet hukommelsen og evnen til at lære nyt, der svækkes af et hyppigt hashforbrug. I værste fald er skaderne uoprettelige.

Det fremgår af en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Rapporten giver en sundhedsfaglig vurdering af de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med hash og andre former for cannabis.

Ifølge rapportens konklusion er det især de unge, der er særligt udsatte. Det skyldes muligvis, at hjernen endnu er under udvikling og derfor mere sårbar. Aktuelt har 16-17.000 danske unge i alderen 15-25 år røget hash dagligt eller næsten dagligt inden for den seneste måned.

”Unge hashrygere risikerer, at deres kognitive evner, såsom hukommelse og indlæringsevne, nedsættes betydeligt. Vi ser samme påvirkning hos voksne hashrygere, men hvor de voksnes skader forsvinder eller genoprettes, når de stopper med at ryge hash, så tyder meget på, at de unges tab er blivende,” siger professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København og formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

Svært ved at fuldføre uddannelse En anden vigtig konklusion i rapporten er, at et hyppigt hashforbrug i ungdomsårene er forbundet med en lang række sociale problemer. For eksempel relateres et storforbrug til øget fravær fra arbejdspladsen, kort uddannelsesniveau og konflikter med sociale netværk, ligesom det øger risikoen for aldrig at få en uddannelse.

”Vi finder, at et storforbrug af hash påvirker de unge i en sådan grad, at de ikke kan fastholde eller fuldføre en uddannelse. Det betyder, at jo større hashforbrug, jo større er risikoen for, at man ikke gennemfører sin uddannelse,” siger Merete Nordentoft.

Ifølge rapporten er risikoen for at blive hashbruger størst blandt unge, der mistrives, har en belastet opvækst, er arbejdsløse, uuddannede, eller som færdes i miljøer, hvor der er en positiv opfattelse af hash. Derfor foreslår Vidensråd for Forebyggelse, at man målretter en indsats til disse udsatte unge.

”Der er behov for en indsats, der eksempelvis skal forebygge hashdebut, begrænse tilgængeligheden af stoffer, styrke god trivsel og mental sundhed og fastholde de unge i uddannelse og job,” siger Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse. 

Du kan hente hele rapporten 'Cannabis og sundhed' her (.pdf).