Søg støtte

Søg

Nyhed -

Danske politikere overser alkoholproblemer

Eksperter efterlyser, at politikerne tager ansvar for de alvorlige alkoholproblemer. Danmark halter bagefter i Europa, og der er ellers masser af dokumentation for, hvordan man effektfuldt kan forebygge og behandle.


Danmark har som et af de eneste lande i Europa ikke en national handleplan på alkoholområdet. Til gengæld har vi et højt forbrug af alkohol: Hver dansker over 15 år købte i gennemsnit 11 liter ren alkohol i 2014, og vores unge drikker sig meget oftere fulde end deres jævnaldrende i andre europæiske lande.

Den våde alkoholkultur og dens negative virkning på sygdom, ulykker og sociale skader anslås at koste samfundet minimum 13 mia. kr. om året. Derfor efterlyser eksperter, at politikerne griber ind.

National Alkoholkonference om effektiv praksis

Den 19. til 20. januar mødtes fagpersoner og beslutningstagere på alkoholområdet til National Alkoholkonference 2016 ’Fra viden til handling’ i København. Konferencen bød på indlæg fra omkring 30 eksperter, der blandt andet slog på, at danske politikere bør tage mere ansvar for danskernes store forbrug af alkohol.

Den gode nyhed er, at vi hverken mangler dokumentation for, hvad der virker, eller gode eksempler på nationale handleplaner fra udlandet. Der er også masser af inspiration at hente i udlandet, hvis politikerne vil sænke alkoholforbruget og reducere skaderne fra blandt andet alkoholindustriens effektfulde markedsføring. Og så kan vi lære af den positive forandring på rygeområdet.

Danmark befinder sig i den dårligste halvdel

Lars Møller er programansvarlig for alkohol og narkotika i WHO’s regionale kontor for Europa. Han er ikke imponeret over vores politiske indsats i forhold til at implementere WHO’s politiske anbefalinger. Vi befinder os i den dårligste halvdel.

Ud af 53 europæiske lande har 40 lavet en national handleplan, og yderligere otte er på vej.

-  Danmark er et af meget få europæiske lande, der ikke har en national handleplan for alkohol. Det er for dårligt, siger Lars Møller.

Man drikker mindre, når der er gode rammer

Lars Iversen er medlem af bestyrelsen i Alkohol & Samfund og professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed. Han mener, at der er masser af viden om indsatser og deres effekt. Det burde anspore landspolitikerne til at give kommunerne den nødvendige støtte, så de kan forebygge de skadelige virkninger af alkoholkulturen.

- Det er veldokumenteret, at man kan opnå en effektiv forebyggelse, hvis politikerne ændrer de strukturelle rammer. Vi ser derfor gerne, at de bruger redskaber som pris og tilgængelighed i en samlet forebyggelsesstrategi. Et forbud mod reklamer for alkohol er også oplagt, hvis man vil ændre på en alt for våd alkoholkultur, siger Lars Iversen.

Alkoholbehandling er gratis

Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling og oplysning om det til borgerne. Den kommunale alkoholbehandling er beskrevet i Sundhedslovens § 141, og giver borgere med alkoholmisbrug fire rettigheder:

  1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud.
  2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt.
  3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig.
  4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.
 

Tag en alkohol-test