Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny rapport: Radikalisering og voldelig ekstremisme skal bekæmpes lokalt

Ressourcer og handlemuligheder i lokalmiljøet spiller en helt afgørende rolle i indsatsen mod radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark. Det påpeger ny rapport fra TrygFonden og CERTA.


Den moderate imam fra den lokale moské og den populære leder af boligområdets ungdomsklub skal i højere grad inddrages i bekæmpelsen af radikalisering og ekstremisme. 

Det er én af konklusionerne i en ny rapport om lokal modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme, som TrygFonden i dag offentliggør.

Rapporten, der er udarbejdet af analyse- og rådgivningsvirksomheden CERTA Intelligence & Security A/S, indeholder en række anbefalinger, der skal være med til at styrke de danske lokalsamfunds modstandskraft overfor radikalisering.

”For at bekæmpe radikalisering og ekstremisme må vi tage nye metoder i brug. Mange ressourcer i lokalsamfundene agerer allerede i dag bolværk, men de skal støttes og hjælpes på vej. Stærke lokale fællesskaber er helt afgørende for at sikre trygge og velfungerende lokalsamfund, og vi må bidrage til, at hele problemstillingen bliver aftabuiseret, så alle tør række ud og få hjælp, når der er behov for det”, siger Jakob Scharf, direktør i CERTA og tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste.

Vi må ikke blive handlingslammede

Angrebene mod Krudttønden og synagogen i København og terrorangrebene i Paris i 2015 understregede, hvad radikalisering og ekstremisme kan føre til, og hvorfor det er så vigtigt at forebygge, inddæmme og modvirke.

Den frygt, sådan nogle angreb efterlader i os og vores samfund, må ikke gøre os handlingslammede, fortæller Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

"Det er danskernes tryghed og trivsel, der er under pres. Vi tror på, at det er muligt at gøre tingene på nye måder, og rapporten viser, at der med fordel kan sættes mere fokus på at mobilisere civilsamfundets og lokalmiljøernes ressourcer mod radikalisering og ekstremisme”, påpeger Gurli Martinussen.

 

Ingen lette løsninger

Det lokale samfunds modstandskraft kan imidlertid ikke forceres med lette greb. Typisk gror relationer, netværk og tillid frem via løbende, positiv interaktion over et længere tidsrum. Det lokale samfunds modstandskraft fremkommer ikke via centrale handleplaner eller enkeltstående politiske initiativer, forklarer Anders Hede, der er forskningschef i TrygFonden.

”Rapporten peger således ikke på simple og let implementérbare løsninger, der vil have en her-og-nu effekt. De mønstre og indsigter, der fremtræder i analysen, kan derimod tjene til at nuancere nationale og lokale debatter om radikalisering og voldelig ekstremisme og forhåbentlig inspirere til nye handlemåder og indsatser i arbejdet for sikkerhed og tryghed i Danmark”, siger Anders Hede.

Nogle af de øvrige nye forslag i rapporten er blandt andet, at der skal være mere frie rammer til lokalt at finde på tilpassede løsninger, ligesom lokale myndigheder opfordres til at agere på en måde, der ikke bekræfter ”os-mod-dem”-opfattelse.

Du kan læse og bestille hele rapporten her

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef