Søg støtte

Søg

Nyhed -

Danskerne vil have hjælp til at leve sundt

Danskerne er åbne over for øget regulering, når det gælder et sundere liv. Det viser en rapport, som TrygFonden har udarbejdet sammen med Tænketanken Mandag Morgen.


Danskerne ønsker sig en røgfri fremtid og er åbne overfor en bred vifte af reguleringstiltag, der kan tages i brug for at nå dette mål. De vil i det hele taget gerne hjælpes til at leve et sundt liv – men er samtidig i stigende grad skeptiske overfor de mange sundhedsbudskaber, de møder.

Regulering, ja tak

Danskerne bakker i udpræget grad op om tiltag, der skal regulere sundhedsadfærden – og i særlig grad, når det kommer til børn, unge og uddannelsesinstitutionerne. 52 pct. af danskerne mener, at det er et godt forslag, at ”stille krav om, at folkeskoler og ungdomsuddannelser skal tage fat i elever, der ryger, og forsøge at få dem til at holde op”. Og 53 pct. mener, at det er et godt forslag, at ”indføre lov om, at unge skal være 18 år, før de kan købe alkohol på ungdomsuddannelserne, fx når der er fredagsbar”. Opbakningen til sådanne tiltag findes over hele det politiske spektrum og går på tværs af (parti)politiske skel.

På vej mod en røgfri fremtid?

Et markant flertal af danskerne ønsker, at vores børn går en røgfri fremtid i møde. Hele 85 pct. bakker op om visionen om en røgfri generation i 2030. Og tiltag målrettet at begrænse rygning blandt børn og unge er de mest populære forebyggelsestiltag. To ud af tre er klar til at forbyde rygning i biler med børn som passagerer. 75 pct. mener, at man under ingen omstændigheder bør ryge, når man er sammen med børn. Samtidig er danskerne glade for rygeloven – 73 pct. mener, at det er en god lov. Og langt de fleste har også implementeret rygeregler i egne hjem. Hos 72 pct. af danskerne er rygning således kun tilladt udendørs.

Stigende sundhedsskepsis

Danskerne er generelt positivt stemt over for, at det offentlige forsøger at fremme sund livsstil. Men samtidig er der en stigende skepsis over for den rolle, sundhed spiller i samfundet og i den offentlige debat. 58 pct. er enige i, at ”samfundet er præget af sundhedshysteri”. Det er en markant stigning ift. 2011, hvor 37 pct. mente dette. Samtidig har flere og flere svært ved at skelne sandt fra falsk, når det kommer til sundhed. På udsagnet ”læger og forskere ved i virkeligheden ved meget lidt om, hvad der er sund og usund livsstil” er næsten lige så mange danskere enige som uenige.

Hele 85 pct. af danskerne bakker op om visionen om en røgfri generation i 2030

Om undersøgelsen

TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en dybdegående undersøgelse af danskernes holdninger til sundhed og forebyggelse. Mere end 5.000 danskere er blevet spurgt om blandt andet hvem de mener, har ansvaret for deres sundhed, hvordan de vil hjælpes til at leve et sundt liv, samt hvad de mener om en lang række tiltag om rygning, alkohol, kost og motion.

Læs mere om vores projekt 'Røgfri Fremtid' her.