Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny dansk undersøgelse om social eksklusion: Hver femte dansker lever på kanten af eller uden for fællesskaber

En ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem. Det viser en ny undersøgelse om social eksklusion fra TrygFonden, der gerne vil skabe debat om, hvordan samfundet kan blive bedre til at inkludere alle grupper af mennesker.


Overordnet set går det godt med fællesskabet i Danmark. 78 pct. af danskerne lever ifølge dem selv et godt og meningsfuldt liv med få sociale og sundhedsmæssige problemer, en høj livskvalitet og en følelse af at være en del af samfundet.

Men 18 pct. af danskerne lever på kanten af fællesskaberne, og 4 pct. har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer og føler, at de står uden for samfundets fællesskaber.

Og det er alle grupper af mennesker, der kan falde uden for fællesskaberne. Rammes man af kronisk sygdom, bliver skilt eller mister sit job kan det eksempelvis føre til, at man trækker sig fra sin omgangskreds. Risikoen for at havne i et alkoholmisbrug stiger, og man kan miste lysten og evnen til at være noget for andre. Det betyder, at man ryger ud af fællesskaber og har svært ved at komme ind i nye.

"Det rammer os hårdt på identiteten og tilfredsheden med livet, når vi ikke er en del af fællesskaber. Undersøgelsen viser, at de mest udsatte danskere er langt mindre glade for deres liv, og mange føler sig ensomme, magtesløse og savner anerkendelse og mening i tilværelsen. Det positive er dog, at mange meget gerne vil være en del af et fællesskab, og flere både stemmer ved valg og deltager i fritids- og foreningslivet. Men der er nogle barrierer, som står i vejen for, at de føler sig inkluderet og værdsat. Vi skal derfor væk fra at tale om, at grupper selv melder sig ud af samfundet og i stedet fokusere på, hvordan vi som samfund kan give alle mulighed for en plads i fællesskabet," siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Fællesskaber kræver overskud

Det er i fællesskaber, at man oplever nærhed, social kontakt og har mulighed for at bidrage med egne ressourcer. Men det kræver overskud at engagere sig og deltage i samfundet, og det kan være vanskeligt at mobilisere, hvis man eksempelvis lider af en kronisk eller psykisk sygdom.

2.292 personer mellem 18 og 70 år har deltaget i Fællesskabsmålingen. 

Det offentlige tilbyder professionel behandling, men det kan ikke dække behovet for social kontakt og nære relationer. Det kan civilsamfundet i langt højere grad, og derfor er det nødvendigt, at det offentlige og civilsamfundet samarbejder og komplementerer hinanden.

"De frivillige organisationer spiller en vigtig rolle og yder allerede en fantastisk indsats, men vi kan ikke forvente, at de kan løse opgaven med social inklusion alene. Det er en kompleks opgave, der både er videns- og ressourcekrævende, og den skal løses i et samspil mellem de frivillige organisationer, virksomheder og offentlige organisationer på tværs af sektorer, fagområder og professioner," siger Gurli Martinussen.

Læs Fællesskabsmålingen - En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. 

Rapporten offentliggøres 8. juni på en konference om social inklusion, der er arrangeret af Mary Fonden og TrygFonden. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen deltager på konferencen, der foregår kl. 09.30-13.30 på GAME Streetmekka, Enghavevej 82D, 2450 København SV.

Om Fællesskabsmålingen

Fællesskabsmålingen er den første af sin art i Danmark. Den giver et indblik i danskernes egen vurdering af, hvordan de har det, og i hvilken grad de oplever at være en del af samfundets fællesskaber. Undersøgelsen, der er gennemført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd for TrygFonden, er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Den er gennemført blandt 2.292 personer i den voksne befolkning mellem 18 og 70 år med indikatorer, der måler sociale og helbredsmæssige forhold på en række livsområder. Læs mere i vedhæftede rapport.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Om konferencen

TrygFonden og Mary Fonden er gået sammen om at afholde konferencen om social eksklusion i Danmark, idet begge fonde arbejder for at skabe rummelige fællesskaber med plads til alle. Konferencens mål er at kvalificere debatten om, hvordan vi åbner fællesskaberne op for de mange, der står på kanten af eller uden for fællesskabet.


Havnebadene ved Fisketorvet, Sluseholmen og Islands Brygge i København er stadigt åbne

 

Christoffer Elbrønd

Projektchef