Søg støtte

Søg

Nyhed -

Sådan bekæmper vi mest effektivt indbrud

Hver fjerde dansker frygter at blive udsat for indbrud. En ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd samler den bedste tilgængelige viden på området og dokumenterer, hvad der virker, når man skal forebygge indbrud.


Eksperternes anbefalinger er klare: Sikring af boliger, nabohjælp og tiltag mod hæleri er vejen frem for at opnå færre indbrud og øget tryghed.

Danmark er generelt et trygt land at leve i, men når det kommer til indbrud, er der tydelige skår i danskernes tryghedsfølelse. Således viser TrygFondens Tryghedsmåling, at hver fjerde dansker frygter at blive udsat for indbrud i deres private hjem. Det gjorde blot hver tiende i 2004.

Danskernes frygt for indbrud er ikke ubegrundet. Vi er et af de mest indbrudsplagede lande i Europa. Selvom antallet af indbrud herhjemme er faldet lidt over de seneste år, har indbrudsniveauet bidt sig fast og falder ikke som næsten alle andre former for kriminalitet.

Heldigvis kan vi gøre noget ved indbrudsstatistikken og den utryghed, de mange indbrud fører med sig. DKR og TrygFonden offentliggør nu en vidensopsamling, der har samlet og gennemgået tilgængelig og dokumenteret viden om, hvad der virker på indbrudsområdet. Først og fremmest, kan vi forstærke døre, vinduer, låse og mure i vores hjem, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg. Det er et yderst effektivt middel mod indbrud.

"Det er noget, vi som borgere desværre kun får gjort i begrænset omfang. I Holland og England har man i en årrække haft lovkrav om indbrudssikring i nybyggeri af boliger, og det har betydet, at antallet af indbrud i de to lande er reduceret markant. I begge lande er indbrudsraten halveret. Indbrudssikrede hjem smitter samtidig positivt af på ikke indbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod," fortæller Merete Konnerup, analysechef i TrygFonden.

Kombinerer man indbrudssikring med nabohjælp, bliver det endnu mere effektivt.

"Systematisk nabohjælp, hvor beboerne i et område holder øje med hinandens boliger, er også et effektivt værn mod indbrud. Faktisk kan hvert femte indbrud forebygges alene med Nabohjælp," siger Merete Konnerup.

Borgerne kan – og vil – være med i kampen mod indbrud

DKR og TrygFonden har siden 2011 samarbejdet om at reducere indbrud i Danmark og dermed skabe større tryghed blandt danskerne. Nabohjælpsordningen har fra start været helt central. En række velbesøgte borgermøder om indbrud og nabohjælp viser tydeligt en stor interesse fra befolkningens side for selv at være med til at gøre noget.

 

"Foreløbigt er 200.000 danske husstande blevet nabohjælpere, og der kommer løbende flere til. De hjælper naboerne med at holde ”liv i hjemmet”, når de ikke er hjemme ved fx at tømme postkassen, fylde skraldespanden, stille ens bil eller cykel foran huset og rydde sne. Danskerne er således allerede i gang med at hjælpe hinanden med at undgå indbrud," forklarer Henrik Dam, formand for DKR.

Sidst men ikke mindst viser rapporten, at det er vigtigt, at undergrave tyvens forretning.

"Når vi bevidst eller ubevidst køber tyvekoster, er vi med til at holde tyvens forretning i gang. Vi skal i stedet ødelægge tyvens muligheder for at afsætte de stjålne varer. Det gøres bedst ved at bruge mobile og elektroniske betalingsløsninger eller NemID, når vi køber brugt. På den måde gør vi det svært for sælger at skjule sin identitet," siger Henrik Dam.

Læs den fulde rapport DKR og TrygFonden her.

Fakta om indbrud og tryghed

  • Ifølge Danmarks Statistik blev der anmeldt 31.885 indbrud i Danmark i 2016.

  • Danskerne lever med en rekordhøj utryghed for indbrud. TrygFondens seneste Tryghedsmåling fra 2015 viser, at indbrud gør knap hver fjerde dansker utryg.

  • De mørke vintermåneder og særligt ferieperioderne, dvs. efterårs-, jule- og vinterferien, er højsæson for indbrud. Dels står mange boliger tomme og dels ligger de hen i mørke.

  • Nabohjælp er en gratis ordning, hvor man hjælper sine naboer med at holde øje med hinandens boliger og rapporterer om eventuel mistænkelig adfærd. Mere information om Nabohjælp kan findes på nabohjælp.dk.

  • Det er vigtigt at beskytte sin bolig og forstærke døre, vinduer, låse og mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg. Jo mere besværligt det er for en indbrudstyv at trænge ind i en bolig, jo større er sandsynligheden for, at tyven opgiver eller helt holder sig væk.

  • I bl.a. Holland er der lovkrav om indbrudssikring i bygningsreglementet. Fx lyder et krav på, at bl.a. døre og vinduer i nybyggeri skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst tre minutter. Tiltaget har vist sig at have positiv effekt i forhold til at reducere antallet af indbrud.

Britt Wendelboe

Projektchef