Søg støtte

Søg

Nyhed -

Boom i anmeldelser af vold mod børn

Voldelige overgreb mod børn kommer nu mere frem i lyset end nogensinde pga. et stigende antal politianmeldelser og underretninger. Alene antallet af anmeldelser af vold mod børn under ni år er steget med mere end 500 pct. siden 2010. Det viser rapporten ’Status 2018 - Svigt af børn i Danmark’, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag.


Danskernes accept af vold og andre overgreb mod børn er tilsyneladende nedadgående. Antallet af politianmeldelser af vold og seksuelle overgreb mod børn er nemlig kraftigt stigende – det samme kan siges om antallet af underretninger til de sociale myndigheder. I 2017 foretog danskerne eksempelvis 1.603 anmeldelser af vold mod børn under ni år. Det er en stigning på 536 pct. siden 2010, hvor der var 252 anmeldelser.

Det viser den årlige rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, ’Svigt af børn i Danmark’, der giver en status på omfanget af svigt, børn udsættes for i Danmark.

”Hvert 11. barn i Danmark udsættes for grov vold som slag og spark. Overgrebene har store konsekvenser for børnene her og nu og på sigt. Derfor er det en glædelig udvikling, at den vold, der tidligere er blevet fortiet, tilsyneladende i stigende grad kommer frem i lyset,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Også antallet af underretninger til de sociale myndigheder er steget fra 96.592 underretninger i 2015 til 104.121 underretninger i 2016.

”Børns mulighed for at få hjælp kan være afhængig af, om omgivelserne lægger mærke til barnets trivsel og ved, hvad de kan og skal gøre. Derfor er det positivt, at flere end tidligere underretter,” siger direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.

Spørgsmålet er, hvor godt myndighederne er klædt på til at gribe de børn, der har brug for hjælp: 40 pct. af de børn, hvor der er blevet underrettet om vold eller seksuelle overgreb i 2015, fik ikke støtte i 2015 eller 2016.

”Tallene underbygger vores oplevelser fra bisidningen og BørneTelefonen hos Børns Vilkår, nemlig at alt for mange underretninger strander i forvaltningens sagsbunker. I takt med at flere reagerer på en bekymring, er det kommunernes ansvar at sikre, at socialrådgiverne har tid nok til at undersøge alle underretninger til bunds. I mange tilfælde er det altafgørende, at børnene får hurtig hjælp, inden problemerne eskalerer,” siger Rasmus Kjeldahl.

Download og læs rapporten fra Børns Vilkår og TrygFonden, der giver en status på omfanget af svigt, børn udsættes for i Danmark.

 

Svigt af børn i Danmark 2018

  • Forskning tyder på, at der har været et svagt fald i omfanget af vold mod børn. Samtidig er antallet af anmeldelser om vold mod børn steget fra 3.522 i 2015 til 5.724 i 2017 - en stigning på 62 pct. Antallet af anmeldelser om vold mod børn under ni år er steget markant fra 252 anmeldelser i 2010 til 1.603 anmeldelser i 2017. Det er en stigning på 536 pct.

  • Anmeldelser af seksualforbrydelser og blufærdighedskrænkelser mod børn er ligeledes steget markant de seneste år. Siden 2010 er antallet af anmeldte seksualforbrydelser fordoblet og steget til 1.051 anmeldelser. Anmeldelser af blufærdighedskrænkelser er steget til 1.406 i 2017 – en stigning på 72 pct. på bare to år. En del af disse anmeldelser vedrører digitale krænkelser, som fx deling af billeder og videoer af seksuel karakter.

  • Der er sket en stor stigning i antallet af underretninger. I 2016 modtog kommunerne 104.121 underretninger, hvor antallet i 2015 var 96.592. Samtidig viser statistikken, at der for 40 pct. af de børn, hvor der i 2015 blev foretaget underretning om vold og overgreb, ikke var blevet tildelt støtte, anbringelse eller en foranstaltning efter serviceloven i løbet af 2015 og 2016.

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef