Søg støtte

Søg

Nyhed -

Stor donation til forskning: Kan fysisk træning hjælpe kræftpatienter gennem operation?

Med fondsbevillinger på samlet over 10 mio. kr. kan TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet nu undersøge, hvorvidt kræftpatienter ved målrettet fysisk træning kan komme styrket frem til og igennem en større operation. TrygFonden har doneret fem mio. kr.


Forskere fra TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet får nu mulighed for at undersøge, hvor stor betydning fysisk træning før en kræftoperation kan have for patienternes sygdomsudvikling. I løbet af de seneste måneder har forskerne fået tilsagn om fire fondsbevillinger på samlet ca. 10 mio. kr., der alle skal anvendes til at undersøge betydningen af struktureret fysisk træning for kræftpatienter.

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed har arbejdet med området i en længere årrække, og ifølge gruppeleder Jesper Frank Christensen er pengene et solidt grundlag for de næste fem års forskningsprogram i tæt samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

”Vores kongstanke er, at fysisk træning kan tænkes ind som en slags ordination før en kræftoperation. Vi ved fra basalforskning og dyreforsøg, at der sker fysiologiske ændringer i kroppen ved træning, som formodes at have betydning for kræftcellers udvikling og muligvis kan forbedre patienternes tolerance overfor kemoterapi og kirurgi,” siger Jesper Frank Christensen,

Han forklarer, at højintens træning er en stressfaktor for en krop, der allerede er presset af kræftbehandling, og derfor bliver risikoen for indlæggelser, skader eller infektioner måske også større.

”Nu får vi mulighed for at undersøge fysisk træning som behandlingsstrategi hos disse kræftpatienter i en række store kliniske forsøg, hvor vi vil holde behandlingseffekten op imod den eventuelle risiko for utilsigtede hændelser,” siger Jesper Frank Christensen.

Mindre risiko for tilbagefald

Den største bevilling har centret fået fra TrygFonden, som giver fem mio. kr. over fem år til det såkaldte PRESET-studie. I et pilotforsøg har forskergruppen vist positive resultater ved træning af patienter med kræft i spiserør og mavesæk. Med pengene skal forskerne nu gennemføre et større studie med 310 patienter, hvoraf den ene halvdel skal træne fysisk under kemoterapi-behandling før operation, mens den anden halvdel gennemgår standard-forløb. Forskerne vil kigge på, om fysisk træning kan forbedre forsøgsdeltagernes chance for at komme igennem kemoterapi med færre komplikationer og dermed få et bedre behandlingsudfald end patienterne i kontrolgruppen.

”I TrygFonden arbejder vi for, at flere i Danmark lever et længere liv med størst mulig livskvalitet og præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. Projektet om, hvorvidt fysisk træning forud for en operation for spiserørs- og mavesækskræft kan forbedre patienternes chancer for at komme igennem deres operation med færrest mulige komplikationer – og i det hele taget øge deres chancer for overlevelse – er meget spændende. Der er udført et grundigt forarbejde, og holdet bag er stærkt og har betydelig erfaring med kommunalt samarbejde. Viser indsatsen positive resultater, vil projektet vise sig at kunne gøre en stor forskel for en udsat gruppe patienter og deres pårørende,” siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Udover donationen fra TrygFonden har World Cancer Research Fund International doneret tre mio. kr., Knæk Cancer-kampagnen 2,5 mio. kr. og NEYE-Fonden 300.000 kr. til yderligere forskning i betydningen af fysisk træning hos kræftpatienter.