Søg støtte

Søg

Nyhed -

God udvikling på stroke-området: Flere får den rette behandling i tide

Flere danskere ringer i dag 1-1-2, når de oplever symptomer på stroke. Samtidig har en målrettet national indsats betydet, at flere strokepatienter modtager den mest effektive behandling for stroke på hospitalerne. Det er en positiv udvikling - men endnu flere kan overleve stroke uden mén, hvis vi alle kender symptomerne og reagerer med det samme.


For de omkring 12.000 personer, som hvert år får et stroke (blødning eller blodprop i hjernen), er det altafgørende, at de kommer i behandling hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at vi alle bliver bedre til at genkende et stroke, så patienterne kan komme hurtigt på hospitalet og få den rette behandling. Den mest effektive behandling gives indenfor 4,5 timer.

En stor indsats i regionerne og på hospitalerne har de seneste år hævet andelen af patienter, der modtager den bedste behandling for stroke fra 18 pct. til 24 pct. Men der er potentiale til endnu mere fortæller Christina Rostrup Kruuse, professor og overlæge på Herlev Gentofte Hospital og næstformand i Dansk Råd for Genoplivnings bestyrelse.

”For at fortsætte den positive udvikling og hæve andelen, som overlever stroke med færre mén, yderligere, er det vigtigt at få flere patienter på hospitalet i rette tid. Det er positivt, at tallene fra de regionale akutberedskaber viser, at flere ringer 1-1-2 med symptomer på stroke, og det indikerer, at der kommer større opmærksomhed på stroke i befolkningen, og at den oplysende indsats, som mange aktører bidrager til, begynder at virke. Jeg er derfor optimistisk i forhold til, at vi ved fælles hjælp kan få endnu flere danskere til at overleve stroke til et godt liv,” siger Christina Rostrup Kruuse.

Tjek med ’Stræk. Snak. Smil’ – og reagér straks

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en person har stroke, kan man bruge remsen ’Stræk. Snak. Smil’ til at tjekke for de tre mest almindelige symptomer på stroke. 

Det skaber både tryghed og glæde i et forløb, som er svært for de fleste børn

Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden

Det er Dansk Råd for Genoplivning, der sammen med TrygFonden og en lang række aktører har udviklet remsen til at hjælpe danskerne til at genkende – og reagere på – symptomerne, når de oplever dem, hvad enten det er hos sig selv eller andre.

”Vi ved fra erfaringer på hjertestopområdet, at danskerne gerne vil træde til og hjælpe hinanden, hvis blot de får viden om, hvad de skal gøre. I dag er der desværre mange patienter, som først kommer på hospitalet flere timer eller dage efter de første symptomer på stroke, fordi ingen omkring dem har mistanke til, at de fejler noget alvorligt. Vi ser derfor et meget stort potentiale i at få flere danskere til at kende symptomerne på stroke,” siger Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden.

Det er vigtigt at reagere, hvis man oplever, at en person har symptomer på stroke, for når man får et stroke, vil mange slå symptomerne hen og ønske at hvile sig

”Når man har fået et stroke, mister man ofte evnen til at vurdere sin egen situation, og derfor er det vigtigt, at folk i nærheden reagerer. Vi håber, at vi med remsen Stræk. Snak. Smil. kan hjælpe danskerne til at opdage et stroke, så der fremover kommer endnu flere strokepatienter på hospitalet i tide til at få den bedste behandling,” siger Lisbet Schønau, sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning.

Stræk. Snak. Smil.

Sidse Babett Knudsen og mange andre kendte danskere vil gerne give dig STRÆK. SNAK. SMIL. på hjernen, som kan redde din egen og andres hjerner.

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef