Søg støtte

Søg

Nyhed -

StrokeLinjen er i luften: Skal hjælpe patienter og pårørende

Et stroke vender hverdagen på hovedet for både den, der bliver ramt, og de pårørende. I en tid med COVID-19-restriktioner kan det være endnu vanskeligere at få svar på de spørgsmål, der melder sig efter en indlæggelse. Hjernesagen lancerer nu "StrokeLinjen", som skal støtte pårørende og strokeramte med gratis rådgivning.


I 2019 blev 11.900 personer ramt af et stroke (blødning eller blodprop i hjernen) i Danmark. Et stroke rammer uden varsel og kaster hele familien ud i en uvant og krævende situation. Den forstærkes af, at vi står midt i COVID-19, som bl.a. betyder, at pårørende til strokepatienter i mange tilfælde ikke kan være lige så meget med i behandlingsforløbet som hidtil. Fx kan pårørende i mange tilfælde ikke deltage i de opfølgende samtaler med læger og andre specialister.

Det bekymrer Birgitte Hysse Forchhammer, der er direktør i Hjernesagen.

"Det kan betyde, at patienterne ikke får stillet alle de relevante spørgsmål eller ikke kan huske alle informationerne efterfølgende, og det skaber forvirring og utryghed. Hos StrokeLinjen kan man spørge om alt det, man er i tvivl om, fx i forhold til de fysiske og psykiske forandringer, strokepatienter oplever, eller hvordan man er stillet i forhold til rehabilitering," forklarer Birgitte Hysse Forchhammer.

StrokeLinjen en værdifuld hjælp til familier i en kaotisk tid, hvor man kan stille spørgsmål og få viden om alle de ting, der sker i sådan et forløb

Karina Kristensen, hvis mand blev ramt af et stroke

Den situation har familien Kristensen fra Hjørring mærket. COVID-19 gjorde en svær situation ekstra vanskelig, da et stroke ramte faren i familien.

"Min mand, Hans Jørgen, er på rehabiliteringscenter efter flere strokes i 2019, men pludselig måtte jeg ikke være der lige så ofte og længe, som jeg plejede. Samtidig måtte kun ét af vores tre børn besøge ham sammen med mig for at mindske smitterisikoen. Jeg mistede følingen med hans hverdag, og jeg kunne ikke på samme måde følge behandlingen, spørge ind til den eller være en støtte for Hans Jørgen. Det var hårdt og frustrerende, og jeg sad med mange ubesvarede spørgsmål," siger Karina Kristensen.

På StrokeLinjen, der gik i luften torsdag den 29. oktober på ”World Stroke Day”, er sygeplejersker, socialrådgivere, neuropsykologer og jurister parate til at svare på sundhedsfaglige spørgsmål fra patienter, pårørende, fagpersoner og andre, som har bekymringer eller opklarende spørgsmål vedrørende stroke.

Der er et behov for rådgivning og vejledning, når man står midt i et sygdomsforløb

Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden

TrygFonden har støttet StrokeLinjen med 5 mio. kr., og her ser man frem til, at der nu findes et fælles tilbud, hvor man ikke alene kan få hjælp, hvis man står midt i et strokeforløb, men også kan henvende sig for at få viden om forebyggelse, og hvordan man holder sin hjerne sund.

”Stroke er en alvorlig folkesygdom, som rammer ca. 12.000 personer om året i Danmark. Regner vi de pårørende med, så påvirker sygdommen rigtig mange mennesker, og derfor er der et behov for rådgivning og vejledning, når man står midt i et sygdomsforløb og ikke mindst i tiden efter, hvor det kan være svært for både den strokeramte og de pårørende at finde tilbage til en normal og tryg hverdag. Vi kan heldigvis også selv gøre noget for at forebygge stroke, og derfor er en mindst lige så vigtig del af StrokeLinjen at oplyse om forebyggelse, og hvilke symptomer vi skal være opmærksomme og reagere hurtigt på. På den måde er StrokeLinjen et tilbud til alle, og vi håber, at det vil øge befolkningens generelle viden og være en god støtte for de familier, som rammes af et stroke,” siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden. 

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef