Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen bakker fuldt ud op om Trygs køb af RSAs skandinaviske aktiviteter

TryghedsGruppen er informeret om, at Tryg har afgivet et bindende bud på at købe RSAs skandinaviske aktiviteter. Det vil primært sige svenske Trygg-Hansa og norske Codan. Som hovedejer af Tryg bakker TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentantskab op om Trygs ønske og er klar til at investere i nye Tryg-aktier.


Den samlede pris for RSAs skandinaviske aktiviteter er på i alt 4,2 mia. pund, som Tryg primært skal finansiere gennem udstedelse af aktier – en såkaldt aktieemission – som er fuldt garanteret. TryghedsGruppen vil deltage i aktieemissionen ved at tegne nye aktier for ca. ni milliarder kroner.

"Investeringen på de ni milliarder kroner handler om at fremtidssikre Tryg, så TryghedsGruppen også om 10, 20 eller 30 år er en betydende ejer af Skandinaviens førende forsikringsselskab. Hvad der er godt for Tryg, er også godt for TryghedsGruppen," forklarer Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Når Tryg står overfor at kunne føre en mangeårig vision ud i livet, bakker vi selvfølgelig op

Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen

Aktieandelen i Tryg vil blive midlertidigt nedbragt

For at støtte Trygs mulighed for at overtage de skandinaviske enheder i RSA-gruppen, har såvel bestyrelse som repræsentantskab i TryghedsGruppen samtidig indstillet sig på midlertidigt at nedbringe ejerandelen i Tryg. TryghedsGruppen har i dag en ejerandel på 60 procent og vil forventeligt lande på et niveau i størrelsesordenen 45 procent, hvis den påtænkte aktieemission i Tryg bliver gennemført. TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentantskab lægger dog vægt på i fremtiden igen at have en ejerandel på over 50 procent, og derfor blev det samtidig besluttet at arbejde målrettet for hurtigst muligt at øge ejerandelen til over de 50 procent.

"Hele TryghedsGruppens fundament, vores ’DNA’, handler om at være en både god, solid og frem for alt langsigtet ejer af Tryg. Når Tryg står overfor at kunne føre en mangeårig vision ud i livet, bakker vi selvfølgelig op. Samtidig ser vi frem mod, at vi med et øget udbytte fra Tryg kan bevare og styrke vores egne aktiviteter. Bl.a. vores almennyttige aktiviteter i TrygFonden og vores medlemsaktiviteter, herunder udbetaling af medlemsbonus," siger Ida Sofie Jensen.

Merinvesteringen i Tryg på de ni milliarder kroner vil desuden bevirke, at TryghedsGruppen vil skifte status til et såkaldt forsikringsholdingselskab. Selskabet underlægges dermed blandt andet de såkaldte solvensregler, der begrænser selskabets mulighed for at lånefinansiere det påtænkte aktiekøb ud over, hvad der allerede er tilfældet.

Har du spørgsmål?

Karen Bøgedal

Pressechef