Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny måling: Danskerne har ikke glemt Ukraine

Selvom krigen i Ukraine har stået på i mere end fire måneder og er begyndt at fylde mindre i mediebilledet, er den stadig i høj grad i danskernes bevidsthed. Der er fortsat stor opbakning til det ukrainske folk og vilje til at sanktionere Rusland – også selvom det har store konsekvenser for danskernes privatøkonomi, viser en ny Tryghedsmåling fra TrygFonden.


Man kunne måske tro, at danskerne med tiden ville nå et mætningspunkt i forhold til krigen i Ukraine. Men det tyder den nye Tryghedsmåling, der er gennemført ca. tre måneder efter krigens begyndelse, ikke på – tværtimod.  Flere end otte ud af 10 danskere har fulgt – og følger – løbende med i, hvordan krigen udvikler sig. Samtidig er det mere end hver anden, der meget tit taler med andre om krigen i Ukraine. 

"Det er sjældent set, at en sag har engageret danskerne på en så dybdegående måde og over en længere periode," fortæller forskningschef i TrygFonden, Anders Hede, der peger på, at danskerne ikke blot taler om krigen – vi handler også.

Der er tale om en ekstraordinær bred mobilisering af danskerne, som jeg ikke mindes, at vi tidligere har set i nyere tid

Anders Hede, forskningschef i TrygFonden

Hver tredje dansker har doneret penge til indsamlinger til ofrene for krigen i Ukraine, og tæt på hver fjerde har bidraget til mindst én af de mange indsamlinger af fysiske ting og fornødenheder til ukrainske flygtninge.

"Der er tale om en ekstraordinær bred mobilisering af danskerne, som jeg ikke mindes, at vi tidligere har set i nyere tid, og det fortæller noget om, hvor meget det påvirker danskerne," siger Anders Hede. 

Danskernes økonomiske utryghed vokser

Mens krigen ikke har givet anledning til en generel øget utryghed blandt danskerne, påvirker den til gengæld vores økonomiske utryghed markant.

Sidste sommer, da coronaen slap sit tag i os, mærkede 13 pct. af danskerne økonomisk utryghed. Men allerede tre uger efter Ruslands invasion af Ukraine, var andelen af økonomisk utrygge husstande vokset markant til 22 pct.

"Det er højere end selv under de værste år under finanskrisen. I den seneste måling er andelen steget yderligere, så det nu er hver fjerde, som oplever husstandens økonomi som utryg. Det er ikke overraskende de stigende energipriser, der er årsagen, og som der fortsat er stor usikkerhed omkring i forhold til, hvordan de udvikler sig, og hvordan og hvor hurtigt Europa kan gøre sig fri af den russiske olie og gas," siger Anders Hede og fortsætter:

"Det er ikke overraskende, at danskernes bekymringer for fremtiden påvirkes af de stigende energipriser og inflationen, der sætter mange familiers økonomi under pres. Men det er bemærkelsesværdigt, at der samtidig fortsat er meget høj opbakning til en hård sanktionslinje over for Rusland og våbenhjælp til Ukraine, der kan betyde endnu højere priser for benzin og mad i Danmark. Det er et tydeligt signal om, at danskerne – trods egne økonomiske udfordringer – er villige til at ofre noget for at få freden tilbage i Ukraine."

Download og læs hele Tryghedsmålingen ”Danskerne og krigen i Ukraine” her.

 

Udvalgte konklusioner fra rapporten

Ni ud af 10 danskere er stadig engagerede i krigen i Ukraine

86 pct. af danskerne svarer, at de følger med i og/eller ofte taler med andre om krigen. Interessen er størst hos de +60-årige, hvor 93 pct. gør mindst én af delene, mens det samme ”kun” er tilfældet for 79 pct. af personerne i 30’erne.

En ud af tre danskere har ydet bidrag til ukrainerne

Hver tredje dansker har bidraget til humanitære indsamlinger siden krigens start, og hver fjerde har bidraget til mindst én af de talrige indsamlinger af alt fra tøj til kommoder til kaffevarmere.

Den økonomiske utryghed rammer hver fjerde

Siden sommeren 2021 er andelen af danskere, der føler økonomisk utryghed, vokset fra 13 pct. til 25 pct.  Det er særligt i de yngre aldersgrupper og blandt de 30-59-årige, hvor brændsels- og andre husholdningsudgifter er vokset, så det kan mærkes. Hvor andelen af utrygge ligger tæt på en fjerdedel for grupperne under 60 år, er det kun hver sjette over 60 år, der er blevet utryg for sin økonomi.

Danskerne er klar til at sanktionere, selvom det rammer økonomien

To ud af tre danskere er klar til at indføre de ”hårdest mulige” sanktioner mod Rusland, og ca. hver anden bakker op om våbenhjælp. 

 

Halvdelen af danskerne frygter stigende energipriser

Blandt danskerne under 60 år, er det knap hver fjerde, der oplever økonomisk utryghed, mens det for danskerne over 60 år gælder hver sjette. Endnu flere er utrygge for den økonomiske fremtid, eksempelvis er halvdelen af alle adspurgte utrygge ved, at ”de stigende energipriser kan give mig/os seriøse økonomiske problemer.

Flest danskere frygter stigende priser som følge af krigen i Ukraine

Godt to tredjedele af danskerne er bekymret for, at krigen vil udløse en økonomisk krise, samt at priserne vil stige.