Søg støtte

Søg

Nyhed -

Det skal være lettere at være demokratisk virksomhed

TryghedsGruppen har været en del af en ekspertarbejdsgruppe nedsat af regeringen, der skal forbedre forholdene for demokratiske virksomheder i Danmark. Tirsdag den 21. juni afleverede gruppen sine anbefalinger til erhvervsministeren.


Læs anbefalingerne her.

Hvad har TryghedsGruppen, Coop og Danish Crown tilfælles? De er alle nogle af de ca. 20.000 demokratiske virksomheder, der er registreret i Danmark.

Betegnelsen demokratisk virksomhed dækker over en række forskellige virksomhedsformer, som er kendetegnet ved at være ejet af kunder, producenter, foreninger eller medarbejdere.

Faktisk er mere end hver 20. erhvervsaktive dansker ansat i en demokratisk virksomhed, og næsten hver 10. krone omsættes via en demokratisk virksomhed. Dermed bidrager demokratiske virksomheder i forhold til antallet af virksomheder og medarbejdere væsentligt til dansk økonomi og til samfundsudviklingen.

Det er afgørende, at vi får styrket vores viden, så der ikke står unødvendige barrierer i vejen for, at de demokratiske virksomheder kan opnå succes og bidrage til dansk økonomi

Simon Kollerup, erhvervsminister

Men der mangler generelt viden om de demokratiske virksomheder, og derfor nedsatte regeringen sidste år en ekspertarbejdsgruppe, som i dag afleverer konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forbedre forholdene for den gruppe virksomheder.

Fra TryghedsGruppen har adm. direktør Rie Odsbjerg Werner været en del af ekspertarbejdsgruppen, og hun siger om arbejdet:

”Det har været særdeles givende at være med i ekspertgruppen og at kunne undersøge en række fælles vilkår og udfordringer og – ikke mindst – at drøfte konkrete anbefalinger til forbedringer. Jeg er rigtig glad for at have været med til, sammen med en række dygtige kolleger i ekspertgruppen, at pege på, hvordan der kan skabes bedre vilkår for vores demokratiske virksomheder."

Erhvervsministeren hilser anbefalingerne velkommen

Arbejdsgruppens anbefalinger indeholder en række konkrete forslag til, hvordan vilkårene for demokratiske virksomheder kan forbedres for at ligestille dem med øvrige virksomhedstyper. For TryghedsGruppen er der særligt to anbefalinger, som rummer vigtige perspektiver for vores virke og aktive medlemsarbejde. Det drejer sig om forslaget om at skabe bedre rammer for relevant og oplysende medlemskommunikation og dels forslaget om udvikling af anbefalinger om god ledelse for demokratiske virksomheder.

Rie Odsbjerg Werner håber, at der er lydhørhed overfor det samlede katalog af anbefalinger, og erhvervsministeren hilser da også ekspertgruppens rapport velkommen.

”I regeringen ønsker vi et alsidigt erhvervsliv med forskellige ejerformer, og her ser vi også et stort potentiale i demokratiske virksomheder. Men det er afgørende, at vi får styrket vores viden, så der ikke står unødvendige barrierer i vejen for, at de demokratiske virksomheder kan opnå succes og bidrage til dansk økonomi. På samme måde vil det være relevant for iværksættere at kigge på den virksomhedsform, når de starter virksomhed. Derfor er jeg utrolig glad for at have modtaget anbefalingerne i dag. De skal udgøre et springbræt, som vi skal bruge til skabe endnu flere levedygtige virksomheder i Danmark,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Her er rapportens ni anbefalinger:

  1. Mere viden om og bedre kendskab til demokratiske virksomheder
  2. Enklere og klarere mulighed for medarbejdereje af demokratiske virksomheder
  3. Bedre mulighed for omdannelse til en demokratisk virksomhed
  4. Bedre mulighed for generationsskifte til medarbejderejede virksomheder
  5. Forbedring af finansieringsmulighederne for demokratiske virksomheder
  6. Udarbejdelse af anbefalinger for god ledelse for demokratiske virksomheder
  7. Forbedring af demokratiske virksomheders muligheder for at kommunikere med deres ejere (medlemmer)
  8. Bedre mulighed for aktivsikring
  9. Bedre mulighed for grøn omstilling.

Du kan læse mere om hver af anbefalingerne her.

Har du spørgsmål?

Robert Neimanas

Pressechef