Søg støtte

Søg

Nyhed -

680 mio. kr. til TrygFonden med særligt fokus på regionale indsatser

Fredag den 27. oktober var der repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen, og her blev det besluttet, at TrygFondens uddelingsniveau næste år bliver op til 680 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. er ekstra afsatte midler til strategiske regionale aktiviteter. Desuden vedtog repræsentantskabet et nyt delmål på ældreområdet.


De seneste år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 mio. kr. om året – og det vil også være den generelle ramme i 2024. Det besluttede TryghedsGruppens repræsentantskab på fredagens møde.

Men udover de 650 mio. kr. er der ligesom i 2023 afsat en supplerende ramme på op til 30 mio. kr. til strategiske regionale initiativer.

Det er et spændende supplement til TrygFondens øvrige almennyttige arbejde og bringer nye former for dialog og mobilisering i spil

Jørn Rise Andersen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen

Disse midler fordeles ligeligt mellem TryghedsGruppens fem regionale råd, som dermed har mulighed for at prioritere et eller flere emner inden for TrygFondens strategi, som de vil sætte særligt fokus på over en flerårig periode.

”Vi har i år set, hvordan TryghedsGruppens fem regionale råd har iværksat nye spændende regionale initiativer, som blandt andet har involveret relevante brugere og samfundsaktører på nye måder. Det er et spændende supplement til TrygFondens øvrige almennyttige arbejde og bringer nye former for dialog og mobilisering i spil i det regionale tryghedsarbejde. Det glæder mig derfor, at repræsentantskabet i dag har besluttet for 2024 at videreføre rammen på op til 30 mio. kr. til særlige strategiske indsatser i de regionale råd”, siger Jørn Rise Andersen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

TryghedsGruppens 70 repræsentanter er demokratisk valgt af vores 1,4 mio. medlemmer – der er kunder i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere.

Repræsentanterne er bl.a  med til at fastlægge vores overordnede strategier, udbetaling af medlemsbonus og niveauet for TrygFondens almennyttige aktiviteter.

Læs mere om vores repræsentanters arbejde, og hvordan du selv kan få indflydelse.

Nyt delmål på ældreområdet

TrygFondens strategi omfatter bl.a. målet Et trygt ældreliv med delmålene Flere gode leveår og Et godt liv som pårørende. Som led i en planmæssig revurdering af TrygFondens forskellige strategiske indsatsområder har repræsentantskabet i år besluttet at udvide ældreområdet med et nyt delmål, der omhandler indsatser for ældre, der befinder sig i en sårbar position i kortere eller længere tid.

”Beslutningen om et nyt delmål på ældreområdet viser, at det giver rigtig god mening, at vi løbende evaluerer TrygFondens strategiske indsatsområder. På den måde kan vi imødekomme nye behov, der identificeres og dermed justere relevante delmål undervejs i en strategiperiode. Det nye delmål skal desuden tydeliggøre over for ansøgere, hvad der kan søges om støtte til, og det skal skabe et bedre afsæt for kommunikation og dialog med potentielle ansøgere og samarbejdspartnere. Alt sammen med baggrund i at øge trygheden i Danmark”, siger Jørn Rise Andersen.