Søg støtte

Søg

Nyhed -

Resultat på 491 mio. kr. i årets første tre kvartaler

TryghedsGruppens resultat for årets tre første kvartaler ser væsentligt bedre ud sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig fastholder TrygFonden et stabilt og højt uddelingsniveau med fokus på både nationale og regionale projekter.


TryghedsGruppen opnåede et resultat på 491 mio. kr. i årets første tre kvartaler primært som følge af et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat i Tryg. Resultatet er væsentligt over sidste års resultat på 9 mio. kr. efter tredje kvartal. 

 

Ejerskabsandel øges fortsat

TryghedsGruppens ejerandel af Tryg udgør 47,2 procent efter årets tredje kvartal, hvilket er en stigning fra 45,8 procent efter tredje kvartal sidste år.

Tryg annoncerede et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. i oktober 2023. TryghedsGruppen har fortsat et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent og deltager derfor ikke i aktietilbagekøbsprogrammet. Det er forventningen, at TryghedsGruppens ejerandel vil stige ca. 0,5 procentpoint som følge heraf.

 

TrygFonden fastholder uddelingsniveau

TrygFonden har uddelt 390 mio. kr. i årets første tre kvartaler. Der er afsat en samlet pulje på op til 680 mio. kr. for hele året. TrygFonden fastholder dermed et stabilt og højt uddelingsniveau med mulighed for flere tryghedsskabende aktiviteter i 2023.

 

Strategiske regionale projekter

Som led i den samlede pulje på 680 mio. kr. indgår en ny ramme på 30 mio. kr. til strategiske regionale projekter i TryghedsGruppens fem regionale råd.

Blandt andet har TryghedsGruppens regionale råd i Midtjylland i tredje kvartal gennemført en medlemsafstemning med henblik på at høre medlemmernes ønsker til, hvad TrygFonden skal sætte særligt fokus på i arbejdet med at skabe mere tryghed i regionen de kommende år.

Af afstemningens tre mulige emner valgte medlemmerne ”Alle skal kunne færdes trygt online”. I alt 33.015 deltog i afstemningen, hvilket svarer til 10,41 procent af det samlede antal medlemmer i regionen.

Har du spørgsmål?

Robert Neimanas

Pressechef