Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny undersøgelse: Det mener befolkningen om sundhed og forebyggelse

En ny og omfattende undersøgelse fra TrygFonden viser, hvad vi i Danmark synes om vores eget helbred, og hvad vi mener, der betyder noget for at få et sundt liv.


Er en genstand eller to dårligt for helbredet? Skal det være forbudt at sælge tobak? Og hvordan påvirker skærmforbrug egentlig vores og vores børns liv?

TrygFonden har netop offentliggjort en omfattende undersøgelse af befolkningens holdninger til forebyggelse og sundhed. Undersøgelsen er baseret på flere end 5.000 borgeres syn på, hvad de selv og vi alle sammen i fællesskab kan gøre for at undgå sygdom.

TrygFonden ønsker at give befolkningen en stemme på de store dagsordener, som betyder noget for trygheden

Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden

Undersøgelsen kigger bl.a. på, hvordan befolkningen vurderer deres egen sundhed og mentale helbred, hvad holdningerne er til det offentlige versus det private ansvar for sundheden – og hvordan vi ser på bl.a. rygning, alkohol og skærmbrug.

”TrygFonden ønsker at give befolkningen en stemme på de store dagsordener, som betyder noget for trygheden. Det gælder selvfølgelig også, når det handler om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til, at flest muligt går sunde og raske gennem livet,” siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Undersøgelsen indeholder en række interessante resultater, der bl.a. viser, at stadig flere støtter op om forbud for at begrænse brugen af tobak.

”Vi håber, at undersøgelsen af befolkningens holdninger kan bidrage til at finde nye veje til forebyggelse. Når debatten bredes ud, kommer der inspiration til nye og anderledes perspektiver, som fagpersoner og beslutningstagere kan læne sig op ad og finde inspiration i,” siger Jette Jul Bruun.

Nedenfor kan du få et overblik over nogle af undersøgelsens resultater.

Fem nedslag i rapporten

Vi er generelt godt tilfredse med vores helbred

79 pct. af os er positive omkring eget helbred, som vi vurderer til at være ”fremragende”, ”vældig godt” eller ”godt”. Det er et lille fald fra 85 pct., der var tallet i 2007, da TrygFonden første gang gennemførte undersøgelsen.

Tilfredsheden med eget helbred er højest blandt de 18-24-årige (87 pct.) og lavest i aldersgruppen 50-64 år (75 pct.)

Det mentale helbred skranter for nogle aldersgrupper

76 pct. af de adspurgte fortæller, at deres mentale helbred er ”fremragende”, ”vældig godt” eller ”godt”. Men der er stor forskel aldersgrupperne imellem.

Næsten hver tredje i alderen 18-24 år vurderer, at deres mentale helbred – set over de seneste 14 dage – har været ”mindre godt” eller ”dårligt”. Særligt blandt de unge kvinder står det skidt til. 39 pct. angiver deres mentale helbred som ”mindre godt” eller ”dårligt”.

Det er især faktorer som ”for mange bekymringer generelt”, ”for lidt søvn”, ”oplevelse af ensomhed” og ”økonomiske problemer”, der har en negativ indflydelse på den mentale trivsel.

Vi drikker oftere uden at have lyst

Der er sket en synlig udvikling i andelen, som drikker til sociale arrangementer, selvom de egentlig ikke har lyst. De nyeste tal for 2023 viser, at 22 procent drikker alkohol nogle gange med familie, fordi det er forventet. I 2016 var det kun 16 procent.

Undersøgelsen viser også, at der er markante generationsforskelle i synet på alkohols betydning for helbredet. Blandt de 65-80-årige er 28 pct. uenige i, at ”en genstand eller to om dagen er sundt for helbredet”, mens tallet for de 18-34-årige er dobbelt så højt.

Flere vil forbyde og begrænse tobak

36 pct. af befolkningen mener, at det er et godt forslag at forbyde salg af tobak fra år 2030. Det er 10 procentpoint flere, end da TrygFonden stillede samme spørgsmål i 2016. Andelen, der modsætter sig forslaget, er skrumpet fra 41 til 35 pct.

På samme måde vil størstedelen af de adspurgte forbyde røg på steder, hvor mange mennesker er samlet – fx på togstationer, stadioner og gågader. Næsten to ud af tre mener, det er et godt forslag. Til sammenligning var det ”blot” 48 pct., der bakkede op i 2016.

Skærmen påvirker vores livstilfredshed

På tværs af aldersgrupper bruger vi en hel del af vores fritid hver dag på en skærm. Men det er de unge, der har det højeste skærmforbrug. Hver tredje af de 18-24-årige har hver dag 4-6 timers skærmtid, mens tallet er endnu højere for 16 pct. af de unge, der svarer, at deres tid på mobil, tablet, computer og tv udgør mere end 6 timer af deres fritid hver dag.

Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem skærmtid og livstilfredshed. Jo mere skærmtid, jo lavere tilfredshed med livet. Det gælder ikke kun for de unge, men på tværs af aldersgrupperne.

Download undersøgelsen

Har du spørgsmål?

Jette Jul Bruun

Underdirektør