Søg støtte

Søg

Nyhed -

TryghedsGruppen iværksætter aktieopkøbsprogram

TryghedsGruppen vil i overensstemmelse med sin udmeldte strategi iværksætte et opkøb af aktier i Tryg A/S.


TryghedsGruppen smba har besluttet at iværksætte et opkøb af aktier i Tryg A/S på 50 mio. DKK. Aktieopkøbsprogrammet starter tidligst den 24. april 2024 og slutter senest den 18. juni 2024.

I forbindelse med Tryg A/S’ køb af RSA Skandinavien og TryghedsGruppens deltagelse i kapitaludvidelsen blev TryghedsGruppens ejerandel i Tryg A/S reduceret til 45 pct. TryghedsGruppen tilkendegav allerede i den forbindelse et strategisk mål om igen at opnå en ejerandel i Tryg A/S på over 50 pct. Efter Tryg A/S’ gennemførelse af aktietilbagekøb i 2022-24 er TryghedsGruppens ejerandel øget til 47,8 pct., og aktie-opkøbsprogrammet er et skridt på vejen til at nå det strategiske mål om at komme over 50 pct.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, vil være ansvarlig for at gennemføre programmet på vegne af TryghedsGruppen. Nordea vil gennem offentlig handel på Nasdaq Copenhagen købe aktier i Tryg A/S for i alt 50 mio. DKK. Alle beslutninger om konkrete handler vil blive truffet uafhængigt af og uden indflydelse fra TryghedsGruppen.

TryghedsGruppen vil løbende orientere om gennemførelsen af programmet på denne side.

Har du spørgsmål?

Robert Neimanas

Pressechef