Søg støtte

Søg

TrygFondens Børneforskningscenter – evaluering og anbefalinger

Danmarks Evalueringsinstitut har i 2022 gennemført en evaluering af TrygFondens Børneforskningscenter med anbefalinger fra et peer review-panel.
Download PDF

I 2013 åbnede TrygFondens Børneforskningscenter med ambitionen om at finde svar på, hvordan børn og unges læring og trivsel bedst muligt fremmes. Centret samarbejder med de fleste kommuner i Danmark og har igangsat mere end 50 projekter. Der er ca. 60 forskere tilknyttet centret indenfor en række forskellige fagområder som økonomi, pædagogik, psykologi m.fl.

I denne evaluering af Børneforskningscentret konkluderer et peer review-panel, at centret har leveret et betydningsfuldt bidrag til børn og unges trivsel – bl.a. gennem forskning i uddannelse samt forskning i læring og omsorg i den tidlige barndom.

Evalueringen indeholder desuden en række anbefalinger, herunder at TrygFonden bør overveje at fortsætte finansieringen af Børneforskningscentret.