Søg støtte

Søg

Risikabel ungdom - Ungdomsundersøgelsen 2015

Hvor risikabelt lever unge i Danmark? Ungdomsundersøgelsen - der blev gennemført i 2015 - går tæt på dette spørgsmål.
Download PDF

Ungdomsundersøgelsen fra 2015 beskriver unges trivsel og risikoadfærd. Hvad bekymrer unge sig om? Hvor mange risici tager de ift. alkohol, stoffer, vold og mange andre faktorer? Og hvad synes de unge egentlig om deres venners og omgangskreds risikoadfærd?

Resultaterne sammenholdes desuden med resultater fra Ungdomsundersøgelsen 2005.